tisdag, november 29, 2005

Säpo fortsätter blunda

Jag skrev tidigare om Säpo's årliga rapporter om politiskt motiverat våld, "Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet", där man särrapporterar våld mot judar i en särskild kategori, "Brott med antisemitiskt motiv", medan våld mot muslimer bakas in i den större kategorin, "Brott med främlingsfientligt motiv". Som jag skrev tidigare så blir resultatet av den luddiga definitionen att vi inte har en aning om hur hatbrotten mot muslimer ser ut, eftersom de siffrorna "gömmer sig" i en större kategori.

Efter mitt förra inlägg så talade jag med avdelningen på Säpo som författar rapporten och frågade varför de inte särredovisar statistiken för brott mot muslimer, precis som de gör med judar. Enligt personen jag talade med så funderade de på att särredovisa siffrorna för muslimer, men att de i det läget ännu inte hade bestämt sig.

Han sade att ett problem är att man inte vet om brotten som muslimer blir utsatta för, sker på grund av att de är just muslimer eller om det har en annan förklaring. Frågan är då hur man kan veta att en jude blir utsatt för brott på grund av att han är jude. Kan man koppla attentat mot synagogor till judendom, torde det inte vara särskilt svårt att koppla attentat mot moskéer till islam.

Idag kom nya den rapporten ut, "Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004", och den börjar lovande:


På grund av metodutvecklingsarbete har förutsättningarna för vissa delar av statistiken förändrats under år 2004. Årets statistik över anmälningar med främlingsfientlig, antisemitisk och homofobisk brottslighet jämförs därför inte med tidigare års siffror. (s. 4)

Men det var att hoppas för mycket. Fortfarande så redovisas brott mot muslimer fortfarande i den större kategorin "Brott med främlingsfientligt motiv".

Precis som förra året så kan man i metodavsnittet om definitioner av begrepp läsa om "egenskaper" som gör att människor kan bli utsatta för brott:

religiös övertygelse – i denna kartläggning judendom (s. 11)

Faktum är att man ingenstans i rapporten ens nämner orden "muslim" eller "islam" i någon form.

Kartläggningen av hatbrott mot muslimer är viktigt, särskilt med tanke på de återkommande attentaten mot moskéer och samlingslokaler för muslimer. Vi vet inte om islamofobin och hatbrotten mot muslimer har ökat på senare år, eftersom inte ens Säpo anser det vara värt att undersöka saken. Det är dags för förändring. Vi måste sluta blunda för hatbrotten mot muslimer, precis som vi inte ska blunda för hatbrott mot judar.


Uppdatering 2 december: Nu har även TT uppmärksammat bristerna i Säpos rapport


Andra bloggar om: , , , , , , ,

måndag, november 28, 2005

Korståg i Malmö

Genom Jinge så har jag fått upp ögonen för en skrämmande sida vid namn "Jihad i Malmö", som drivs av den främlingsfientlige kristdemokraten Hans C Pettersson, mannen som bland annat ansett det vara ett "sundhetstecken" att polisen pekar ut "negrer" och "araber". Petterson har bland annat hyllats på Expressens/Kvällspostens ledarsida för sitt korståg, och Kvällspostens politiske chefredaktör länkar från sin blog till Petterssons sida.

Förra veckan skrev Pettersson ett inlägg, "Islamofobi - en myt", där han citerar en brittisk psykolog och neurobiolog som menar att begrepper "islamofobi" används alltför lättvindigt, och blir ett sätt att avfärda alla "oliktänkande" som "kritiserar islam".

Jag frågade givetvis Pettersson om han är villig att säga samma sak om begreppet "antisemitism", nämligen att det ständigt slängs i ansiktet på personer som är kritiska till Israels politik, nota bene inte religionen judendom. Självfallet fick jag inget svar på frågan, med hänvisningen att han inte diskuterar med anonyma (något som, pinsamt för honom, visade sig vara en bekväm undanflykt).

Anledningen till att jag ställde frågan till Pettersson är på grund av att han i DN Debatt har anklagat bland annat KG Hammar för att vara "anti-judisk" samt "legitimera antisemitism" då denne skrev under ett upprop som manade EU att avbryta sitt handelsavtal med Israel, samt förordade en bojkott mot varor från ockuperade områden.

En kommentator på Petterssons inlägg skriver: "Fobi indikerar rädsla. Jag ställer mig tveksam till att alla som kritiserar islam är RÄDDA för den. Att framföra kritik mot islam och då bli kallad islamofob är således helt missvisande om man kommer med påläst och konstruktiv kritik."

Även om jag inte delar personens åsikter om islam, så kan jag inte låta bli att hålla med. Fobi är ett helt missvisande ord. Visst skulle man kunna hävda att personer som hatar muslimer är rädda för dem, men jag tror snarare det handlar om okunskap och rent hat, det vill säga rasism. "Islamofobernas" standardförsvar brukar då vara att muslimer inte utgör en "ras" eller ett "folk", och därför kan det inte klassificeras som "rasism".

Är det en för snäv syn på begreppet "rasism"? Går det att expandera utan att det förlorar sitt innehåll? Etienne Balibar skriver i "Ras, Nation, Klass" att det har alltid existerat en rasism som inte haft det pseudobiologiska rasbegreppet som sin viktigaste drivkraft, och vars prototyp är antisemitismen:

En rasism vars dominerande tema inte är det biologiska arvet utan de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär, en som vid första anblicken inte postulerar att vissa grupper eller folk är överlägsna andra utan 'bara' talar om det skadliga i att avskaffa gränser och om oförenligheten mellan olika livssätt och tradidtioner: det som man med rätta kan kalla en differentialistisk rasism.

Religionshistorikern Mattias Gardell skriver följande i sin artikel, "Falska fakta om islam", på DN Debatt:

Islamofobi bygger på essentialistiska föreställningar, som anger att kulturer och religioner är väl avgränsade separata enheter som bestämmer människors handlande och tänkande. Som sådana har de tydliga släktskap med äldre rasistiska klassificeringsmodeller.

Någon som har ett förslag på vad vi ska använda för ord på personer som hatar muslimer i fortsättningen? Hets mot judar kallas antisemitism. Vad ska vi kalla hets mot muslimer? Är det dags att vidga begreppet antisemitism; judar är trots allt inte de enda som är semiter?


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

torsdag, november 24, 2005

Bush i Kina

Det är alltid lika kul när Bush, demokratispridaren, lismar för den kinesiska diktaturen. Det är han i och för sig inte ensam om att göra, kapitalisterna tävlar om att få tjäna pengar på att göra affärer med den kommunistiska diktaturen, med dess 1,3 miljarder potentiella kunder.(Bildtext: I understand if you can't improve on your human rights record and all that other stuff we talked about, just lend us a couple of hundred billion more so we can keep fighting the war on terror and keep spreading freedom without raising taxes.)
.Andra bloggar om: , , , , , , , ,

onsdag, november 23, 2005

Padilla

New York Times har idag en krönika om fallet José Padilla, Chicagobon som greps för över tre år sedan, misstänkt för att planera att spränga en "dirty bomb". Han har sedan dess suttit fängslad utan rättegång. Före detta justitieministern hävdade att Padilla var en så farlig terrorist, utbildad av al-Qaida, att han skulle hållas fången utan rättslig prövning som en "illegal kombattant". Bushadministrationen kämpade med näbbar och klor, hela vägen upp i högsta domstolen, för att de skulle kunna få ha Padilla, och tusentals andra, fängslade utan rättslig prövning.

Men igår hände något. Padilla är plötsligt inte längre en "illegal kombattant".

Never mind. As of yesterday, Mr. Padilla stopped being an unlawful combatant, and the new attorney general, Alberto Gonzales, refused even to talk about that issue. Mr. Padilla is not going to be charged with planning to explode bombs, dirty or otherwise, in the United States. Just in time for the administration to prod Congress on extending the Patriot Act and to avoid having to argue the case before the Supreme Court, Mr. Padilla was charged with aiding terrorists in other countries and will be turned over to civilian authorities.

Padilla har fortfarande tunga anklagelser mot sig, men de har på inget vis något att göra med ursprungsanklagelsen, vilken var anledningen till att han satt fängslad i över tre år utan rättegång. Inte heller får vi någon klarhet i legaliteten av att den amerikanska regeringen spärrar in drivor människor utan rättegång.

The Padilla case was supposed to be an example of why the administration needs to suspend prisoners' rights when it comes to the war on terror. It turned out to be the opposite. If Mr. Padilla was seriously planning a "dirty bomb" attack, he can never be held accountable for it in court because the illegal conditions under which he has been held will make it impossible to do that. If he was only an inept fellow traveler in the terrorist community, he is excellent proof that the government is fallible and needs the normal checks of the judicial system. And, of course, if he is innocent, he was the victim of a terrible injustice.

The same is true of the hundreds of other men held at Guantánamo Bay and in the C.I.A.'s secret prisons. This is hardly what Americans have had in mind hearing Mr. Bush's constant assurances since Sept. 11, 2001, that he will bring terrorists to justice.

Nu återstår det bara att se om Padilla får en rättvis rättegång. USA är fortfarande långt ifrån att vara en rättsstat. Vi får inte glömma de tusentals människor som sitter fängslade i Guantanamo, Bagram och de hemliga CIA fängelserna runt om i världen.


Info om José Padilla


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Bush vs. Al Jazira

Daily Mirror citerar ett hemligt PM från ett möte mellan Bush och Blair, där Bush ska ha uttryckt sin vilja att bomba TV kanalen Al Jaziras huvudkontor i Qatar, något som Blair ska ha övertalat honom om att inte göra, så det skulle försämra förhållandet med en nyckelallierad i området. Tjänstemän försöker desarmera situationen genom att vägra kommentera eller kalla hans uttalande för ett "skämt", en taktik som kanske skulle ha fungerat om det inte hade varit för den senaste utvecklingen i fallet.

Dagen efter att artikeln publicerades, så förbjöd justitieministern Daily Mirror att publicera mer av brevets innehåll. Den brittiska regeringen har efter det varnat övriga medier för att offentliggöra något av brevets innehåll. Om det nu bara var ett skämt från Bush's sida kan man undra över den brittiska regeringens ängslan över fortsatt publicering. Snarare så är det inte särskilt svårt att inse att det bästa de kunde göra för att desarmera situationen, förutsatt att det enbart handlade om ett skämt, vore att publicera brevet i sin helhet för att på så sätt kväva alla spekulationer i sin linda.

Guardian skriver att det här är första gången som den brittiska regeringen försöker tysta medier på det här sättet:

It is believed to be the first time the Blair government has threatened newspapers in this way. Though it has obtained court injunctions against newspapers, the government has never prosecuted editors for publishing the contents of leaked documents, including highly sensitive ones about the run-up to the invasion of Iraq.

Är Al Jazira en måltavla för Bushadministrationen? 2001, under kriget mot Afghanistan, slogs Al Jaziras kontor i Kabul ut av två "smarta" bomber som släpptes av amerikanskt flygvapen. 2003, under kriget mot Irak, så bombades även kanalens kontor i Bagdad och en journalist dödades. Storbritanniens före detta försvarsminister, Peter Kilfoyle, påminde om tidigare liknande händelser i en intervju med The Times:

This is a matter of great interest. There was an attack on the hotel in Baghdad used by al-Jazeera journalists which caused great controversy. The US also attacked a Serbian TV station (during the Kosovo war). It is easy to dismiss this as a glib comment, but I don’t find it very funny at all.

Al Jazira har länge varit en nagel i ögat på Bushadministrationen, då de förmedlat en annan bild av krigen än de lydiga amerikanska medierna.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Bush visste

National Journal skriver idag att Bush så tidigt som 21 september 2001 informerades om att det inte fanns några bevis för att Irak var inblandat i terrorattacken mot New York och Washington den 11 september samma år, samt att det inte fanns trovärdiga bevis för att Irak samarbetade med al-Qaida.

Trots detta så fortsatte administrationen i upptakten till, men även efter kriget att hävda att sambanden existerade.

I Bushs brev daterat 21 mars 2003 till kongressens talman och senatens ledare, vilket är den formella krigsförklaringen mot Irak, så kopplar han Irak till terrorattacken den 11 september:

I have also determined that the use of armed force against Iraq is consistent with the United States and other countries continuing to take the necessary actions against international terrorists and terrorist organizations, including those nations, organizations, or persons who planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001.

18 september 2003, efter kriget, så erkände Bush för första gången att det aldrig funnits en länk mellan Irak och al-Qaida, trots att han och flera medlemmar i hans regering antytt motsatsen. BBC har en samling uttalanden från Bush och människor i hans närhet som kopplar Irak till händelserna den 11 september. Enligt en opinionsundersökning gjord vid den här tidpunkten trodde 70 procent av amerikanerna att det fanns en koppling mellan Irak och al-Qaida.

Så sent som den 18 juni 2004 sade Bush att det fanns ett samband mellan Irak och al-Qaida, trots att 11 septemberkommissionen hävdade motsatsen:

The reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and al Qaeda: because there was a relationship between Iraq and al Qaeda.

Senate Intelligence Committee har bett att Vita Huset skall lämna över den information som Bush fick den 21 september 2001, men Bushadministrationen har vägrat. Vad stod det i den information han fick? När fick han reda på att det inte existerade en länk mellan Irak och 11 september; eller mellan Irak och al-Qaida? Vilseledde han och hans administration medvetet befolkningen? Ljög de?

Jag för min del är fullkomligt övertygad om att tanken om att angripa Irak smitts långt tidigare, och händelserna den 11 september användes som ett svepskäl.

Förre säkerhetsrådgivaren Richard Clarke sade i en intervju med CBS att Bush pressade honom att finna en länk mellan Irak och 11 september. Den säkerhetsrapport som sade att en sådan länk inte existerade, och som godkändes av både CIA och FBI, godtogs inte av Vita Huset, som skickade tillbaka rapporten med uppmaningen att den måste göras om. Rumsfeld å sin sida ville från första början bomba Irak, vilket han förklarade med att det fanns "bättre mål" där än i Afghanistan.

Vad visste Bush och när fick han reda på det?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

tisdag, november 22, 2005

Ny taktik för Bush & Cheney?

De senaste två veckorna så tycks Bushadministrationen ha bytt taktik genom att börja anklaga krigsmotståndare för att skriva om historien. Bush sade följande i Pennsylvania den 11 november:


While it's perfectly legitimate to criticize my decision or the conduct of the war, it is deeply irresponsible to rewrite the history of how that war began. Some Democrats and anti-war critics are now claiming we manipulated the intelligence and misled the American people about why we went to war.

Igår fortsatte Cheney i hans spår genom att anklaga krigsmotståndarna för att vara "revisionister", ett ord som väcker omedelbara konnotationer:


Meanwhile, back in the United States, a few politicians are suggesting these brave Americans were sent into battle for a deliberate falsehood. This is revisionism of the most corrupt and shameless variety. It has no place anywhere in American politics, much less in the United States Senate.

Bushadministrationens försvar är att de inte har ljugit medvetet i upptakten till kriget, utan att det enbart begåtts "misstag". Men hur kommer det sig då att ingenting som de anförde som bevis till att kriga mot Irak har visat sig vara sant?

Irak hade inga "enorma mängder" massförstörelsevapen. Saddam samarbetade inte med al-Qaida. Irak var inte ansvariga för 11 september. Irak försökte inte köpa uran från Niger. Irak importerade inte aluminiumrör för att tillverka kärnvapen. Det fanns inga mystiska rullande vapenfabriker. Vapeninspektionerna hade inte misslyckats. Irak kunde inte avfyra massförstörelsevapen inom 45 minuter.

Om de inte har ljugit om det här, så kan det bara tyda på en sak: massiv inkompetens, vilket i sig borde vara en anledning för Bush med anhang att kliva ned från tronen.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

söndag, november 13, 2005

Dagens citat 2

"We do not torture"


Det skrattretande uttalandet kommer från ingen annan än George W. Bush som under hans besök i Latinamerika försvarar USA's "förhörstekniker".

Frank Rich från New York Times skriver i sin läsvärda krönika om Bushadministrationens hyckleri:

So when you watch the president stand there with a straight face and say, "We do not torture" - a full year and a half after the first photos from Abu Ghraib - you have to wonder how we arrived at this ludicrous moment. The answer is not complicated. When people in power get away with telling bigger and bigger lies, they naturally think they can keep getting away with it. And for a long time, Mr. Bush and his cronies did. Not anymore.

För den som vill veta mer av effekterna av "förhörsteknikerna", det vill säga den amerikanska tortyren, så har jag skrivit om det här:

Tortyr och hemliga fångar
OK för CIA
Soldater berättar om tortyren
Ytterligare en skenrättegång avklarad
Bush vill ha tortyr
Bush vill fortfarande ha tortyrAndra bloggar om: , , , ,

fredag, november 11, 2005

Genomtänkt?

I en notis i Aftonbladet uttalar sig Göran Persson om bombdåden i Jordanien. Persson spelar på den populistiska trumpeten och hävdar att "terrorn kan slå till i Sverige". Statsministern vill därför stärka den svenska polisens instrument. Terrorismen ska bland annat bekämpas med internationellt samarbete, dna-prov och avlyssning.

Vi måste kunna försvara det öppna samhället, säger Göran Persson

Han vill alltså försvara det "öppna samhället" genom repressiva och integritetskränkande åtgärder som utökad avlyssning och dna-prover...

Orwell slår till igen...Andra bloggar om: , , ,

onsdag, november 09, 2005

Vad är det för fel på Ulf Nilson?

Dagens krönika av Ulf Nilson handlar om att han vill se fler människor i arbete, att vi har ett system som endast leder till bidragsberoende och så vidare. Med andra ord den vanliga borgerliga klagosången. Men som vanligt passar den främlingsfientlige kolumnisten på att dela ut en känga till invandrarna:

Och viktigast: alla måste gemensamt arbeta för att få invandrarna i jobb. Det gäller inte minst företagarna. Om det blir lättare att avskeda (se ovan) kan man chansa mer - och bör chansa mer. Alla svenskar, oavsett namn och ursprung, bor i samma land. Vi lider alla av samma våldtäktsepidemi som bara växer. Vi lider alla av samma gangsterism som jag skrev om förra tisdagen innan det blev ont om cash i automaterna. Vi lider alla av gängbråk och slagsmål på skolgårdar och i skolsalar. Vi har alla ansvar för framtiden, och får vi inte snabbt till stånd en fredlig dialog mellan "oss" och "de andra", mellan kristna, muslimer och icke religiösa, mellan marknadsliberaler och socialister, så går det åt helvete. Jag skriver detta starkt upprörd efter ett besök i min gamla hemstad, Paris. Kan det som händer där hända i Stockholm? Javisst. Stockholm, liksom Paris, är omringat av förorter som länge varit fiendeland.

Ska vi specifikt ge jobb till invandrare där de enkelt kan få sparken? Ärkekonservative Nilson tycks längta tillbaka till det gamla samhället där arbetaren lydigt fick stå med mössan i hand och bock och buga.

Varför ser han invandrare som enbart ett problem? Varför ser han det som sin plikt att göra invandrare kollektivt skyldiga till "gängbråk och slagsmål", "gangsterism" och en "våldtäktsepidemi"?

Förorter ett "fiendeland"? Är det Nilson sätt att starta en fredlig dialog?

Får jag fråga hur Nilson delar upp människor i kategorierna "oss" och "de andra" som han skriver om? Vilka räknar han som "oss"? Vita, medelålders medelklassmän?

Vad är det som har gjort den gamle mannen så fylld av hat och avsky mot invandrare?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

fredag, november 04, 2005

Off with their thumbs!

Las Vegas borgmästare, Oscar Goodman, har kommit med ett förslag som tycks vara inspirerat av det saudiska rättssystemet. Enligt Guardian sade han i en TV-intervju att grafittikonstnärer borde få sina tummar avhuggna som straff, givetvis sänt via TV. Offentlig prygel skulle enligt Goodman vara ett sätt att sätta bråkstakar på plats:

"I'm saying maybe you put them on TV and cut off a thumb", the mayor added. "That may be the right thing to do."

Goodman also suggested that whippings or canings should be brought back for children who get into trouble.

Vi väntar med spänning på hur det svenska Folkpartiet ska lyckas förankra förslaget hos de andra partierna i den borgerliga alliansen.


Andra bloggar om: , ,

torsdag, november 03, 2005

SVD är så duktiga

SVD klappar sig själva på ryggen i en artikel med namnet "Vinst för Svenska Dagbladet".

Svenska Dagbladet gjorde en rörelsevinst på 1 miljon kronor för årets tredje kvartal. Det är första gången på länge SvD visar vinst för det säsongsmässigt svagaste kvartalet.

Lite kul är det när de ingenstans berättar att tidningen är bidragsberoende för att klara sitt uppehälle. I år fick tidningen hela 65,408.000 kronor, alltså mer än 65 miljoner kronor, i presstöd, som är ett statligt bidrag avsett att "stärka mångfalden på dagspressområdet", trots att "presstödet gynnar främst lönsam borgerlig press", vilket pekades ut i en artikel i DN Debatt.

Frågan är varför SVD, som raljerar om bidragsberoende på sina ledarsidor, inte har några ideologiska eller moraliska problem att ta emot bidrag i mångmiljonklassen varenda år? Som goda kapitalister borde de, om några, inse att bidraget är en marknadsimperfektion; företag som inte är lönsamma ska läggas ned.

PS. Lasse har skrivit om det här tidigare
Andra bloggar om: , , , , ,

tisdag, november 01, 2005

Ulf Nilson yrar vidare

Expressens gamle främlingsfientlige kolumnist, Ulf Nilson, skriver idag en krönika om brottslighet (som vanligt). Han passar på att avrunda krönikan med:

Naturligtvis är det särskilt allvarligt att problemet brottslighet har stark anknytning till invandring. Oproportionerligt många gangsters är ryssar, litauer, chilenare, ex-jugoslaver, det märks, inte minst i fängelsestatistiken. Problemet är livsfarligt, men var säker på att det kommer att sopas under mattan, åtminstone tills tv gått hem på kvällen. Invandrarfrågan är tabu; locket på.

Som vanligt påstår han sig bara säga det som ingen annan vågar, att invandring är farligt eftersom det leder till brottslighet, ett argument som känns igen från högerextrema rörelser som Nationaldemokraterna.

Undrar när Nilson ska ta upp den grupp som verkligen är överrepresenterad i brottsstatistiken, nämligen män.

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens statistik för oktober 2005 så fanns det totalt 5,144 personer inskrivna på svenska anstalter; 4,847 av dem, det vill säga nästan 95 procent, var män. Av de 1,910 personer över 19 år som var inskriva i häkte, så var 1,814, eller ungefär 95 procent, av dem män.

Brottsförebyggande rådet skriver i sin årliga rapport:

De flesta som misstänks för brott är män. År 2004 var 80 procent av samtliga misstänkta personer män. [...] Majoriteten av samtliga lagförda personer är män. År 2004 uppgick antalet lagförda män till knappt 95 065 personer vilket motsvarar cirka 83 procent av samtliga lagförda personer.

Men det är väl svårt för Nilson med anhang att plocka populistiska poänger på det, antar jag.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,