onsdag, november 23, 2005

Bush visste

National Journal skriver idag att Bush så tidigt som 21 september 2001 informerades om att det inte fanns några bevis för att Irak var inblandat i terrorattacken mot New York och Washington den 11 september samma år, samt att det inte fanns trovärdiga bevis för att Irak samarbetade med al-Qaida.

Trots detta så fortsatte administrationen i upptakten till, men även efter kriget att hävda att sambanden existerade.

I Bushs brev daterat 21 mars 2003 till kongressens talman och senatens ledare, vilket är den formella krigsförklaringen mot Irak, så kopplar han Irak till terrorattacken den 11 september:

I have also determined that the use of armed force against Iraq is consistent with the United States and other countries continuing to take the necessary actions against international terrorists and terrorist organizations, including those nations, organizations, or persons who planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001.

18 september 2003, efter kriget, så erkände Bush för första gången att det aldrig funnits en länk mellan Irak och al-Qaida, trots att han och flera medlemmar i hans regering antytt motsatsen. BBC har en samling uttalanden från Bush och människor i hans närhet som kopplar Irak till händelserna den 11 september. Enligt en opinionsundersökning gjord vid den här tidpunkten trodde 70 procent av amerikanerna att det fanns en koppling mellan Irak och al-Qaida.

Så sent som den 18 juni 2004 sade Bush att det fanns ett samband mellan Irak och al-Qaida, trots att 11 septemberkommissionen hävdade motsatsen:

The reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and al Qaeda: because there was a relationship between Iraq and al Qaeda.

Senate Intelligence Committee har bett att Vita Huset skall lämna över den information som Bush fick den 21 september 2001, men Bushadministrationen har vägrat. Vad stod det i den information han fick? När fick han reda på att det inte existerade en länk mellan Irak och 11 september; eller mellan Irak och al-Qaida? Vilseledde han och hans administration medvetet befolkningen? Ljög de?

Jag för min del är fullkomligt övertygad om att tanken om att angripa Irak smitts långt tidigare, och händelserna den 11 september användes som ett svepskäl.

Förre säkerhetsrådgivaren Richard Clarke sade i en intervju med CBS att Bush pressade honom att finna en länk mellan Irak och 11 september. Den säkerhetsrapport som sade att en sådan länk inte existerade, och som godkändes av både CIA och FBI, godtogs inte av Vita Huset, som skickade tillbaka rapporten med uppmaningen att den måste göras om. Rumsfeld å sin sida ville från första början bomba Irak, vilket han förklarade med att det fanns "bättre mål" där än i Afghanistan.

Vad visste Bush och när fick han reda på det?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Tobias Lindberg said...

"Jag för min del är fullkomligt övertygad om att tanken om att angripa Irak smitts långt tidigare, och händelserna den 11 september användes som ett svepskäl."

Även jag är övertygad om detta!

12:32 fm  
Anonymous Leif Erlingsson said...

Man behöver inte tro om detta. Det är dokumenterat att så är fallet. Botanisera lite i truthout's arkiv, t ex. Jag har massor av referenser men orkar inte gräva i mina arkiv just nu, dessutom är det väl ingen som läser en så här gammal kommentarstråd... :)

5:06 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home