tisdag, november 29, 2005

Säpo fortsätter blunda

Jag skrev tidigare om Säpo's årliga rapporter om politiskt motiverat våld, "Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet", där man särrapporterar våld mot judar i en särskild kategori, "Brott med antisemitiskt motiv", medan våld mot muslimer bakas in i den större kategorin, "Brott med främlingsfientligt motiv". Som jag skrev tidigare så blir resultatet av den luddiga definitionen att vi inte har en aning om hur hatbrotten mot muslimer ser ut, eftersom de siffrorna "gömmer sig" i en större kategori.

Efter mitt förra inlägg så talade jag med avdelningen på Säpo som författar rapporten och frågade varför de inte särredovisar statistiken för brott mot muslimer, precis som de gör med judar. Enligt personen jag talade med så funderade de på att särredovisa siffrorna för muslimer, men att de i det läget ännu inte hade bestämt sig.

Han sade att ett problem är att man inte vet om brotten som muslimer blir utsatta för, sker på grund av att de är just muslimer eller om det har en annan förklaring. Frågan är då hur man kan veta att en jude blir utsatt för brott på grund av att han är jude. Kan man koppla attentat mot synagogor till judendom, torde det inte vara särskilt svårt att koppla attentat mot moskéer till islam.

Idag kom nya den rapporten ut, "Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004", och den börjar lovande:


På grund av metodutvecklingsarbete har förutsättningarna för vissa delar av statistiken förändrats under år 2004. Årets statistik över anmälningar med främlingsfientlig, antisemitisk och homofobisk brottslighet jämförs därför inte med tidigare års siffror. (s. 4)

Men det var att hoppas för mycket. Fortfarande så redovisas brott mot muslimer fortfarande i den större kategorin "Brott med främlingsfientligt motiv".

Precis som förra året så kan man i metodavsnittet om definitioner av begrepp läsa om "egenskaper" som gör att människor kan bli utsatta för brott:

religiös övertygelse – i denna kartläggning judendom (s. 11)

Faktum är att man ingenstans i rapporten ens nämner orden "muslim" eller "islam" i någon form.

Kartläggningen av hatbrott mot muslimer är viktigt, särskilt med tanke på de återkommande attentaten mot moskéer och samlingslokaler för muslimer. Vi vet inte om islamofobin och hatbrotten mot muslimer har ökat på senare år, eftersom inte ens Säpo anser det vara värt att undersöka saken. Det är dags för förändring. Vi måste sluta blunda för hatbrotten mot muslimer, precis som vi inte ska blunda för hatbrott mot judar.


Uppdatering 2 december: Nu har även TT uppmärksammat bristerna i Säpos rapport


Andra bloggar om: , , , , , , ,

18 Comments:

Anonymous Magnus Lindberg said...

Det är ju skandalöst!
Lysande att du faktiskt kontaktade SÄPO för att höra hur det ligger till.
Kan det kanske vara så att det de menar med motivfrågan är huruvida brotten är just antimuslimska eller av mer generell rasistisk karaktär?
Judar är ju i allmänhet mer osynliga i det att de ogärna bär några kännetecknande attribut och dessutom ofta bott i Sverige i generationer.

1:00 em  
Blogger olydig said...

Jag har funderat mycket på det du skriver, men jag får det till ett slags cirkelresonemang till slut.

För om judar är "mer osynliga", att de inte bär några kännetecknande attribut med mera, hur kan man då koppla attentat riktade mot dem till deras religiösa övertygelse? Det borde i så fall betyda att polisen har gått på offrets vittnesmål, någon man även skulle kunna göra i fallet med muslimer.

Om det istället är så att personer blivit överfallna i anslutning till en judisk samling, exempelvis en synagoga, och på så sätt kan koppla attentatet till personens religiösa övertygelse, så borde det vara fullt lika möjligt att göra detsamma med muslimer.

Hur som helst kan det inte vara särskilt svårt att koppla attentat mot samlingsplatserna, moskéer och synagogor, till den religiösa övertygelsen.

Men av någon anledning så görs inte den här kopplingen. Jag vet inte vad det beror på.

1:12 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Jo, det border rimligen vara så att man konsekvent går på offrens vittnesmål. Det borde rimligen, som du skriver, vara lika möjligt att göra det i muslimernas fall men jag kan ändå tänka mig att muslimer i större utsträckning utsätts för brott som kan vara av mer allmänrasistisk karaktär och det verkar vara detta man på SÄPO tagit fasta på vilket är riktigt ruttet.
Jag kan också tänka mig att man, givet historien och det stigma antisemitismen utgör i vår kultur förmodligen ser antisemitksa brott på något större allvar. Brott mot judar för att de är judar tolkas förmodligen allvarligare än brott mot muslimer för att de är muslimer.
Ovanpå detta utgör muslimer en avsevärt större grupp än judarna och man kan kanske därför tänka sig att de i större utsträckning utsätts för brott, som vid anblicken kan verka antimuslimska men som egentligen bara är allmänrasistiska.

1:31 em  
Blogger jinge said...

Judar är givetvis inte speciellt drabbade. Däremot har de en aktiv lobby som styrs från Israels utrikesdepartement. En lobby vars uppgift är att väsnas om antisemitism så mycket som möjligt om någon andas kritik mot Israel.

Jag kommer återkomma i ämnet..

Givetvis är deras uppgift oxo att prata om "hotet" mot judar..

Jag ska leda det, om inte i "bevis" så rimligen bortom allt rimligt tvivel. Återkommer i ärendet inom kort..

1:57 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Vad duktig du är Jinge! Skall du citera Johannes Wahlströms Ordfront-artikel nu?
Det är anmärkningsvärt att du känner dig tvungen att hoppa in i argumentationen här och påpeka att Judar "givetvis" inte är speciellt drabbade.
Jag inbjuder dig att närsomhelst bära en kippa en vecka på stan och öppet figurera som jude på internet så får vi se om du inte raskt ändrar uppfattning.
Jag undrar verkligen vilken sorts avgrundsdjupt hat det är som driver dig, så att du i en högst relevant diskusion om islamofobi och vikten av att notera den känner dig tvungen att påpeka att judar minsann inte är särskilt drabbade och att de bara gnäller.

2:17 em  
Blogger jinge said...

"Jag undrar verkligen vilken sorts avgrundsdjupt hat det är som driver dig"

Inte alls något sådant. Bara israels flagranta brott mot de mänkliga rättigheterna, Genévekonventionen och alla krigets lagar.

Man har inte den minsta avsikt att lämna bosättningar och de ockuperade Västbanken.

Antisemitismhojtandet är bara den "knivet på strupen-terapi" som vi väst utsätts för på grund av förintelsen..

Och det vet du agent-magnus..

Och spelar vidare på..

Men jag kommer inte att tralla med i den allsången. Vare sig nu eller framgent!

Den dagen israeleliterna slutar den etniska rensningen av palestinier och river apartheidmuren, ja då blir jag tyst..

4:42 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Så vari ligger detta att judar inte är speciellt drabbade av antisemitisk brottslighet? Vad vet du alls om det och varför tycker du alls att det är det minsta relevant i diskusionen som fördes här?

4:44 em  
Blogger yabosid said...

bra skrivet. Det är fan beklämmande att SÄPO inte även för statistik över brott mot muslimer när man för det över judar då båda brotten mycket väl faller under folk som utsatts för brott p.g.a. religion eller nationalitet. Personligen tycker jag att lagen för Hets mot Folkgrupp är rätt idiotiskt då den hjälper till att segregera samhället ytterliggare med att införa olika brottskalor för samma brott. En "vit" svensk som slår en "brun" svensk kan bli anklagad för "hatbrott", medan en "brun" svensk som slår en "vit" svensk bara blir anklagad för misshandel. Trots att det brotten likaväl kan vara motiverat av "hat" men p.g.a. den "vite" svensken är en del av en majoritet så skall han/hon förväntas "tåla" detta. Idiotiskt.

5:42 em  
Blogger jinge said...

Jag ska skriva mer om det på min blogg om inte andra hinner före..

Vilka 22 namn finns i TT:s svarta lista ??

5:42 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ni har alldeles missförstått lagen om Hets mot folkgrupp. Den gällde vissa i lagen angivna grupper. Inga andra.

Men den lagen är hur som helst död nu, efter HDs både fällande och friande av Pastor Green i dag.

Så Säpo kan blunda på andra ögat oxå.

For efter detta, är det fritt fram att säga vad som helst om vem som helst - kategorien "hets mot folkgrupp" har blivit meningslös.

8:52 em  
Blogger Mia Sand said...

Väldigt intressant post. Säpo will be säpo.

9:47 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Nå Jinge, Jag väntar fortfarande. Nu har du publicerat din text om Wahlströms artikel. Förklara nu för mig hur du vet att judar "givetvis" inte är speciellt drabbade och vad du har för källor för det. Eller tänker du kanske göra som vanligt. Att tystna, censurera eller hota om att jag aldrig mer kommer att kunna besöka din site när jag frågar efter källor?

10:38 fm  
Blogger Ulf Bjereld said...

I Sverige finns en olycklig förmåga att blanda samman religion, kulturellt ursprung och hudfärg i någon slag "etnisk" kategori. Är det vad som nu slår tillbaka? Det finns en tvåtusenårig och djupt präglad europeisk anti-semitism riktad mot judar, men inte samma praxis riktad mot muslimer. Själv föredrar jag begreppet "främlingsfientlighet" eftersom det inkluderar den mänskliga misstänksamhet som hos en del slår över i hatbrott. Kanske borde SÄPO istället akta sig för att katalogisera grupper ö h t, låt oss istället se att främlingsfientliga brott alla är lika oacceptbla. Ytterst handlar det om vilka kategorier vi menar bygger upp vårt samhälle - kön, sexualitet, kultur, religion eller bara människa?

3:16 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det är en 900-årig tradition.

Den kommer från det ny-platonistiska Byzantion och kom till Europa med Korstågen i början av 1100-talet.

Det är alltså ny-platonism det handlar om, idéarvet från Alexandria, där de första rapporterade progromerna bröt ut redan i 300-talet f.v.t.

Nyplatonismen ligger bakom 2:a årtusendets europeiska skolastik och sedan i ny tappning 1500-talets nya renässans.

Och inte minst förra sekelskiftets idealism och rättspositivism.

6:53 em  
Blogger apa666 said...

Jag tycker det vore bättre om Säpo ägnade mer tid åt att utreda och förhindra brott, oavsett vilken färg eller religion offren har, och mindre åt att skriva rapporter.

7:59 em  
Anonymous ab said...

Antisemitismen har en stark tradition i det europeiska samhället, inklusive Sverige, vilket anti-islam inte har - av det enkla skälet att muslimer i mellan- och norra Europa är en rätt ny företeelse. I Sverige har religionsfrihet för den judiska befolkningen rått sedan slutet av 1700-talet, vilket inte hindrar att det funnits och finns en otäck antisemitism under ytan. Jinge, ta Magnus på allvar och gå i kippa en vecka på stan och kolla reaktionerna. Eller starta "Josephs blogg", presentera dig som judisk och skriv om vanliga saker som tulpanodling eller vad som helst, alltså inte om Israel. Du kommer tämligen säkert att få antisemitiska kommentarer. Från såväl höger som vänster,

11:18 fm  
Blogger carlnr10 said...

Skandalöst lilla du!
Varför kartlägger vi inte alla brott som dagligen begås av muslimer gentemot svenksar pga av att de är icke-muslimer och just svenskar!!!

Invandrare från de muslimska länderna toppar listan för bla överfallsvåldtäkter. Det är rena hatbrott där kvinnan våldtas och förnedras pga sin etniska och icke-religiösa tillhörighet!

Och vad snackar du om att vi bränner moskeer, det är interna bråk mellan olika inriktningar inom islam, muslimer bränner varandras moskeer!!


Och islamologin el islamhatet växer inte pga av okunskap, det växer pga av att folk i sverige börjar inse hur sjukt islam är!!

Du är inget annat än en liten halalaktivist, du har inga andra vänner än dessa demokrati och kvinnohatare!

10:04 em  
Blogger olydig said...

Nassehögern har lika slagkraftiga argument som vanligt, märker jag. Tillbaks till 30-talet med dig.

11:49 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home