måndag, november 28, 2005

Korståg i Malmö

Genom Jinge så har jag fått upp ögonen för en skrämmande sida vid namn "Jihad i Malmö", som drivs av den främlingsfientlige kristdemokraten Hans C Pettersson, mannen som bland annat ansett det vara ett "sundhetstecken" att polisen pekar ut "negrer" och "araber". Petterson har bland annat hyllats på Expressens/Kvällspostens ledarsida för sitt korståg, och Kvällspostens politiske chefredaktör länkar från sin blog till Petterssons sida.

Förra veckan skrev Pettersson ett inlägg, "Islamofobi - en myt", där han citerar en brittisk psykolog och neurobiolog som menar att begrepper "islamofobi" används alltför lättvindigt, och blir ett sätt att avfärda alla "oliktänkande" som "kritiserar islam".

Jag frågade givetvis Pettersson om han är villig att säga samma sak om begreppet "antisemitism", nämligen att det ständigt slängs i ansiktet på personer som är kritiska till Israels politik, nota bene inte religionen judendom. Självfallet fick jag inget svar på frågan, med hänvisningen att han inte diskuterar med anonyma (något som, pinsamt för honom, visade sig vara en bekväm undanflykt).

Anledningen till att jag ställde frågan till Pettersson är på grund av att han i DN Debatt har anklagat bland annat KG Hammar för att vara "anti-judisk" samt "legitimera antisemitism" då denne skrev under ett upprop som manade EU att avbryta sitt handelsavtal med Israel, samt förordade en bojkott mot varor från ockuperade områden.

En kommentator på Petterssons inlägg skriver: "Fobi indikerar rädsla. Jag ställer mig tveksam till att alla som kritiserar islam är RÄDDA för den. Att framföra kritik mot islam och då bli kallad islamofob är således helt missvisande om man kommer med påläst och konstruktiv kritik."

Även om jag inte delar personens åsikter om islam, så kan jag inte låta bli att hålla med. Fobi är ett helt missvisande ord. Visst skulle man kunna hävda att personer som hatar muslimer är rädda för dem, men jag tror snarare det handlar om okunskap och rent hat, det vill säga rasism. "Islamofobernas" standardförsvar brukar då vara att muslimer inte utgör en "ras" eller ett "folk", och därför kan det inte klassificeras som "rasism".

Är det en för snäv syn på begreppet "rasism"? Går det att expandera utan att det förlorar sitt innehåll? Etienne Balibar skriver i "Ras, Nation, Klass" att det har alltid existerat en rasism som inte haft det pseudobiologiska rasbegreppet som sin viktigaste drivkraft, och vars prototyp är antisemitismen:

En rasism vars dominerande tema inte är det biologiska arvet utan de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär, en som vid första anblicken inte postulerar att vissa grupper eller folk är överlägsna andra utan 'bara' talar om det skadliga i att avskaffa gränser och om oförenligheten mellan olika livssätt och tradidtioner: det som man med rätta kan kalla en differentialistisk rasism.

Religionshistorikern Mattias Gardell skriver följande i sin artikel, "Falska fakta om islam", på DN Debatt:

Islamofobi bygger på essentialistiska föreställningar, som anger att kulturer och religioner är väl avgränsade separata enheter som bestämmer människors handlande och tänkande. Som sådana har de tydliga släktskap med äldre rasistiska klassificeringsmodeller.

Någon som har ett förslag på vad vi ska använda för ord på personer som hatar muslimer i fortsättningen? Hets mot judar kallas antisemitism. Vad ska vi kalla hets mot muslimer? Är det dags att vidga begreppet antisemitism; judar är trots allt inte de enda som är semiter?


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

17 Comments:

Blogger jinge said...

NE: "fobi_ (grek. -phobi_a, av pho_bos 'fruktan', 'skräck'), intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum. Rädslan är irrationell på så sätt att dess styrka är överdriven i förhållande till situationens verkliga farlighet."

I högsta grad relevant för termen islamofobi.

12:08 em  
Blogger Mr Brown said...

Det verkar vara rätt relevant. Kanske dags och ändra på bergeppet antisemit i stället? Man kan börja använda begreppet Semitofob. Sen finns det ju uppenbarligen människor som är antiislamiter (?) snarare än islamofober.

1:02 em  
Anonymous Anonym said...

Någon som har ett förslag på vad vi ska använda för ord på personer som hatar muslimer i fortsättningen?

"Nyliberaler", kanske?

5:40 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Muslimhatare?

I övrigt en tankvärd och välskriven text. Jag skall genast länka den.

7:18 em  
Blogger yabosid said...

jättebra skrivet. Israelkramarna är väldigt snabba med att vifta bort anklagelser om islamofobi men kan ändå i en ren kavalkad av orgamiskt hyckleri kalla jesus, maria, katten fan och hans mormor anti-semiter av helt absurda anledningar - såsom att uttrycka en kritiskt tanke över att en IDF-soldat avrättar en liten flicka och går fri.

8:02 em  
Anonymous Magnus Lindberg said...

yabosid:
Kan du ge exempel på när någon "israelkramare" viftat bort anklagelser om islamofobi?
Kan du också exemplifiera kring dina påståenden om antisemitism?

10:17 em  
Blogger yabosid said...

magnus: ja, .. det faktum att jihad i malmö vägrade bemöta jämförelsen mellan islamofobi och antisemitism som Olydig framförde är ett exempel. Expempelfiering ang. anti-semitism, - ja varför inte ta exemplet med den israeliska ambassadören som gick bersärkagång på en konstutställning i stockholm varpå han och israels regering gapade och skrek anti-semitism över konstnären (som lustigt nog själv var jude), sverige, europa.. ja alla de kunde peka ut i samma veva.

12:53 fm  
Blogger apa666 said...

Sådana här bråk uppstår väldigt ofta helt i onödan pga slarvigt och överdrivet användande av bekväma etiketter för att beskriva olika fenomen. Både Olydig och Petterson har naturligtvis rätt i att etiketterna "islamofobi" och "antisemitism" ofta används alltför lättvindigt.

Vad begreppen betyder är som jag ser det ingenting som behöver analyseras alls då begreppen pga sin konstruktion är självförklarande:

islamofobi = rädsla för islam
antisemitism = motstånd mot semiter
rasism = åtskillnad baserat på ras

Detta och exakt detta är innebörden i dessa begrepp. Alla andra användningar är fel. Tycker någon att det verkar jobbigt att bara få använda dessa begrepp i exakt denna innebörd har vederbörande bara upptäckt hur dåligt och oflexibelt det är att använda sig av etiketter till att börja med.

Mitt förslag på vad personer som hatar muslimer bör kallas är: "personer som hatar muslimer".

3:50 fm  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Yabosid:
Fast det är ju fullt möjligt att vara antisemit även om man är jude. Se på Israel Shahak t ex. Eller Karl Marx för den delen.
Men jag håller med dig om att Feilers konstverk inte nödvändigtvis var antisemitiskt även om jag nog också vid en första anblick skulle uppfatta det så.

Apa666:
Din definition av antisemitism stöter genast på problem då inga semiter står att finna. Det finns en semitisk språkstam, dit man räknar bl a arabiska, hebreiska och arameiska men något semitiskt folk har aldrig existerat.
Antisemitism är synonymt med judehat.

9:13 fm  
Anonymous neo said...

Din definition av antisemitism stöter genast på problem då inga semiter står att finna.

Det där stämmer inte riktigt, Magnus. Så här står det i Nationalencyklopedin:

"semiter: [semi´ter], ursprungligen släkter eller folk nämnda i 1 Mos. 10:21-31 som ättlingar till Noas son Sem. Dessa hade ofta bara den geografiska regionen gemensam, men några talade besläktade semitiska språk. De viktigaste av dessa folk är i dag araber och judar."

Ordet semit är i första hand inte en referens till språkstammen, utan det är folkstammen semiter som givit upphov till beteckningen för språket. Folket är hönan, språket är ägget.

10:06 fm  
Anonymous Magnus Lindberg said...

neo:
Jag har sett definitionen förut men den är kontroversiell. Om du t ex googlar på semitic finner du långt fler länkar av lingvistisk karaktär än genetisk dito och jag har sett otaliga diskusioner på ämnet.
Alldeles oavsett är termen antisemitism strikt riktad mot judar och synonymt med judehat. Wilhelm Marr, som först använde uttrycket 1879 gjorde det som en synonym för judehat. Att antisemitism skulle vara någon sorts antihet mot semiter i allmänhet (givet att dessa faktiskt finns) är en efterkonstruktion.

10:21 fm  
Anonymous Guardian said...

Begreppet Antisemitism är en europeisk uppfinning, var det inte i samband med Dreyfus affären, det myntades?

Men varför gav Marr begreppet i sådana fall ett vidare begrepp än han ”egentligen” menade?

10:40 fm  
Anonymous Magnus Lindberg said...

Ordet förekommer mig veterligen första gången i Marrs bok "The Victory of Judaism Over Germanism". Det har framlagts som skäl för ordvalet att Marr sökte uppfinna en mer modern, vetenskaplig term, för att särskilja den nya sortens hat mot judar, baserat på den raslära som då var på tapeten, från den gamla, mer religiöst baserade judehatet som Marr inte fann tillräckligt legitimt. Det var alltså egentligen en fråga om att med ett tjusigare ord stödja en kvasivetenskap och legitimera hatet. Att han valde just "antisemitism" kan kanske bero på att förekomsten av andra "semiter" i Tyskland vid den tiden var obefintligt?

1:08 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Eftersom "rasism" ursprungligen inte betydde "rasism" i bemärkelsen särskild ras och alla människor just är samma ras i den senare bemärkelsen - så tycker jag nog att detta sätt att utsortera andra människor, efter artificiella kriterier, bäst kallas rasism i den ursprungliga bemärkelsen.

8:07 em  
Blogger apa666 said...

Din definition av antisemitism stöter genast på problem då inga semiter står att finna.

Om så är fallet så är det begreppet som har problem.
Om kartan inte stämmer med verkligheten är det kartan som skall ändras.

8:09 em  
Anonymous Anonym said...

Hm. Är kritik av Kristendom och Kommunism också "rasism"? Känns fel att ge folk fribrev från kritik bara för att de råkar ha en lära som påstås vara skapad av en gudomlig tomte.

7:21 em  
Anonymous NS said...

neo:
Det stämmer precis att Semiter är i Bibeln namnet på de släkten som var ättlingar till Noas son Sem. Till dessa räknas judar och araber.
Antisemitism behöver inte då vara hat mot bara judar.
Antisemitism är
beteckning för fientlighet mot semiter d.v.s judar, araber, palestinier m.m.

1:10 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home