torsdag, augusti 31, 2006

Bröd och skådespel

Missa inte kvällens valdebatt mellan småpartier i TV3's Insider. Den går i repris på söndag klockan 00:10 (prime time) . Programmet var en fenomenal uppvisning i pajkastning, främlingsfientliga slagdängor, gnat om ett införande av förbud mot skatter och en högljudd dansk med finslipade härskartekniker. Fantastiskt!

Givetvis borde nästa steg vara att skrota fyraprocentsspärren så vi kan få in några av de här pajasarna i riksdagen. Synd bara att vi enligt vårt förlegade valsysten endast har en röst, för jag kan inte bestämma mig för om dansken i overall eller partiet med tomten som partiledare ska få min röst. Jag korsar fingrarna för att Jerker Söderlinds förslag om en reformation av valsystemet, där var och en får lägga tio röster, införs så snart som möjligt.
.
Andra bloggar om: , , , , , ,

fredag, augusti 25, 2006

Det är synd om människorna

Metro intervjuar idag Carl Jan Granqvist (finns ej på nätet) apropå hans nya tv-serie där han förbarmar sig över sju tjejer med besvärlig bakgrund, då "alla har lite kriminell belastning och drogmissbruk bakom sig." Metro frågar Carl Jan vad han har lärt sig efter serien:

Att de är underbara människor. Jag beundrar att de kommit så långt som de har gjort. Somliga har flytt i båtar där hälften har dött runt omkring dem. Suttit i fängelse i flera år. Bor i Skärholmen. Och ändå har de hittat in i livet.

Ja, det är fantastiskt att några som har bott i Skärholmen trots allt har hittat in i livet...

.
Andra bloggar om: , , , , , ,

lördag, augusti 12, 2006

Go Chuck!!!

I Ungern har man just nu en folkomröstning på internet arrangerad av finansministeriet angående namngivningen av en ny bro över floden Donau. Hittills har elva procent av rösterna gått till förslaget att döpa bron efter "skådespelaren" Chuck Norris!

Givetvis håller vi tummarna för Chucken och passar samtidigt på att lista några fartfyllda fakta om vår hjälte i skägg:

 1. Chuck Norris’ tears cure cancer. Too bad he has never cried.
 2. Chuck Norris does not sleep. He waits.
 3. Chuck Norris is currently suing NBC, claiming Law and Order are trademarked names for his left and right legs.
 4. The chief export of Chuck Norris is pain.
 5. Chuck Norris defines love as the reluctance to murder. If you’re still alive, it’s because Chuck Norris loves you.
 6. Chuck Norris isn’t hung like a horse. Horses are hung like Chuck Norris.
 7. If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can’t see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
 8. Rather than being birthed like a normal child, Chuck Norris instead decided to punch his way out of his mother’s womb.
 9. There are no disabled people. Only people who have met Chuck Norris.
 10. Chuck Norris can win a game of Monopoly without owning any property.
 11. There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
 12. In fine print on the last page of the Guinness Book of World Records it notes that all world records are held by Chuck Norris, and those listed in the book are simply the closest anyone has ever gotten.
 13. Chuck Norris invented cancer because he was tired of killing people
 14. In an average living room there are 1,242 objects Chuck Norris could use to kill you, including the room itself.
 15. Chuck Norris is the only man to ever defeat a brick wall in a game of tennis.
 16. Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
 17. When Chuck Norris goes to donate blood, he declines the syringe, and instead requests a hand gun and a bucket.
 18. Chuck Norris has two speeds: walk and kill.
 19. When Chuck Norris jumps into a body of water, he doesn’t get wet. The water gets Chuck Norris instead.
 20. Chuck Norris can divide by zero.
 21. Chuck Norris can set ants on fire with a magnifying glass. At night.
 22. When Chuck Norris runs with scissors, other people get hurt.

Andra bloggar om: , , , ,

Valaffischer från Folkpartiet

Skamlöst inspirerad av Esbati så kommer här ytterligare ett par av Folkpartiets valaffischer:


Kolla in Banal och Marx

Andra bloggar om: , , , ,

onsdag, augusti 09, 2006

Alla civila är legitima mål

Den visan känner vi igen från den bobmglada högern som ivrigt klappar händerna av förtjusning då civila libaneser får sätta livet till. Man påstår att Hizbollah "gömmer sig bland civila", vilket automatisk gör de civila till legitima mål. Ibland måste man knäcka några ägg för att göra en omelett. Som jag skrev i ett tidigare inlägg:

Föraktet för icke-israeliskt liv är välbekant sedan tidigare. I israelkramarnas världsbild är alla, inklusive barn, terrorister som obönhörligen skall mejas av den israeliska "försvars"-makten. Den israeliska justitieministern har sagt att alla som befinner sig i södra Libanon är terrorister med koppling till Hizbollah. Byar ska jämnas med marken, och de libaneser som är korkade nog att stanna kvar är för israelerna, och deras västeuropeiska nyttiga idioter, legitima mål, dvs. terrorister som alltså ska dödas i "demokratins" namn. Företrädare för den israeliska "försvars"-makten säger rakt ut att det inte finns några civila mål, allt och alla är att betrakta som terrorister.

Det kanske kan vara intressant vad 1977 års tillägg till 1949 års Genevekonvention säger om de civilas situation. I huvudregeln står det klart och tydligt att "krigförande parter måste skilja mellan civilbefolkning och stridande liksom mellan civila och militära mål och rikta stridshandlingar enbart mot de militära målen".

Article 48 - In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.

Så till Israelapologeternas paradargument, nämligen att Hizbollag "gömmer sig bakom civila, och därför kan inte Israel beskyllas för civila dödsfall; skulden ligger helt på Hizbollah och de civila som inte har flytt trots upprepade uppmaningar från de galanta israeliska "försvars"styrkorna. Naturligtvis är det galenskap. Tillägget till Genevekonventionen slår klart och tydligt fast att den civila befolkningen civila inte upphör att vara civil även om det i dess närhet befinner sig människor som inte kvalar in i definitionen "civil":

Article 50, §3 - The presence within the civilian population of individuals who do not come within the definition of civilians does not deprive the population of its civilian character.

Desutom, om det skulle uppstå tvekan om en person är civil eller inte, så ska den personen betraktas som civil:

Article 50, §1 - In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.

Men om Hizbollah "gömmer sig" i samma hus som civila? Har man inte rätt att bomba det huset då? Nej, inte enligt Genevekonventionen som säger att civilbefolkningen skall skyddas; kan man inte särskilja mellan militära och civila mål och riskerar civila att drabbas så skall angreppet betraktas som urskillningslöst, och urskillningslösa angrepp är inte tillåtna:


Article 51
§4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

(a) Those which are not directed at a specific military objective;

(b) Those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or

(c) Those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

§5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

(a) An attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and

(b) An attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

Ansvaret vilar även på Hizbollah som inte får använda civilbefolkningen som sköld mot angrepp:


Article 51, §7 - The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.

Ansvaret att skydda civila vilar tungt på båda parternas axlar, men att som Israelapologeterna blint försvara dödandet av civila med hänvisningen att Hizbollah skulle befinna sig i närheten är som vi har sett helt uppåt väggarna; civilbefolkningen är fortfarande en civilbefolkning i behov av skydd, oavsett vem som befinner sig i deras närhet. Föreligger det en risk för att civila drabbas av våldet i orimlig utsträckning, så är angreppet inte tillåtet.


Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949


Andra bloggar om: , , , , ,

tisdag, augusti 08, 2006

Alla bomber mot civila är laglösa

Sven Lindqvist skriver i Dagens Nyheter en krönika som måste läsas, framförallt av alla de i bombhögern (ett väldigt passande namn) som stöder slaktandet av civilbefolkningen med hänvisningar till att Hizbollah "gömmer sig bakom civila". Detta påstående har dock ifrågasatts av journalister, som Mitch Prothero och Robert Fisk, som inte bara använder sig av IDF's pressmeddelanden som huvudkälla, utan faktiskt befinner sig på marken:

Åter faller bomberna. Och åter­igen reagerar världsopinionen som om folkrätten inte fanns. Ingen kallar Israels och Hizbollahs krigsförbrytelser vid deras rätta namn.

Den som blir angripen har rätt att försvara sig. Men även den som bara försvarar sig måste följa krigets lagar. Sådana lagar har funnits i över hundra år. De har formulerats på olika sätt. Men en huvudregel har alltid varit att krigshandlingar inte får riktas mot barn, kvinnor, åldringar och andra icke stridande utan enbart mot militära mål.

I den nu pågående konflikten har båda parter brutit mot huvudregeln. Men Israel har gjort det i långt högre grad än Hizbollah.

[...]

USA skrev aldrig under den internationella konvention som 124 andra länder slutligen enade sig om 1977. Den har formen av tillägg till 1949 års Genèvekonventioner. Skyddet för civilbefolkningen regleras i artikel 48-60. Huvudregeln är, som den alltid varit, att "krigförande parter måste skilja mellan civilbefolkning och stridande liksom mellan civila och militära mål och rikta stridshandlingar enbart mot de militära målen".

Huvudparagrafen följs upp av detaljerade föreskrifter. Det är förbjudet att angripa och förstöra åkrar, bevattningsanläggningar, vattenreningsverk och annan infrastruktur som civilbefolkningen behöver för sin överlevnad.

Det är förbjudet att besvara fiendens angrepp mot civila mål med repressalier mot fiendens civila.

Krigshandlingar som inte kan begränsas till ett visst militärt mål är förbjudna.

För varje enskild attack som riskerar att skada civilpersoner eller civil egendom måste angriparen kunna visa att de civila skadorna inte är oproportionerliga i förhållande till de militära verkningarna. Om de civila skadorna tenderar att bli oproportionerligt stora skall attacken genast avbrytas.

Dessa bestämmelser i 1977 års tillägg till Genèvekonventionerna är gällande folkrätt och alltså bindande även för Israel som vägrat skriva på
. Det är krigsförbytelser Israel begår när dess krigsmakt hänsynslöst överträder den humanitära folkrättens regler.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Angrepp mot civila är fullkomligt oacceptabelt, oavsett vem som utför det, må det vara Hizbollah, Israel eller USA. Så länge som vi gör undantag till regeln förlorar vi inte bara trovärdighet, utan öppnar även upp för resonemang som: Om vi påstått goda demokratier dödar civila som flugor, vad är det då som hindrar andra från att göra det?


Läs:
Alla bomber mot civila är laglösa, Dagens Nyheter, 7 augusti 2006
The "hiding among civilians" myth, Salon, 28 juli 2006
A terrible thought occurs to me - that there will be another 9/11, The Independent, 5 augusti 2006
(Översatt till svenska av Amir Sariaslan)


Andra bloggar om: , , , ,

söndag, augusti 06, 2006

ABC
Andra bloggar om: , , , , ,

Offrar Israel sina egna civila?

Idag dödades minst tre civila israeler i ett raketanfall riktat mot ett bostadsområde i Haifa. I Libanon dog minst åtta civila i israeliska flyganfall. Krig är verkligen vidrigt. Anfall mot civila mål är, som jag har skrivit tidigare, fullkomligt oacceptabelt. Vi kan förmodligen förvänta oss den vanliga klagosången att libaneserna får skylla sig själva eftersom Hizbollah så fegt påstås gömma sig bland civilbefolkningen; i israelvännernas världsbild är icke-israeliskt blod billigt. Men är verkligen saken så enkel?

I dagens Reliable Sources på CNN så intervjuades Thomas Ricks som är journalist vid Pentagon för Washington Post. Uppenbarligen så är en del militära analytiker vid det amerikanska försvarsdepertementet av uppfattningen att Israel medvetet inte slår till mot Hizbollahs raketramper; så länge som Israel blir beskjutet med raketer så har man en anledning att fortsätta med krigandet. Hizbollahs raketer mot Israel fungerar också som ett rättfärdigande av israelernas slakt av civila:


And joining us now here Washington Anne Compton who covers the White House for ABC News, and Thomas Ricks, Pentagon reporter for "The Washington Post" and author of the new book "Fiasco: The American Military Adventure in Iraq."

Tom Ricks, you've covered a number of military conflicts, including Iraq, as I just mentioned. Is civilian casualties increasingly going to be a major media issue? In conflicts where you don't have two standing armies shooting at each other?

THOMAS RICKS, REPORTER, "THE WASHINGTON POST": I think it will be. But I think civilian casualties are also part of the battlefield play for both sides here. One of the things that is going on, according to some U.S. military analysts, is that Israel purposely has left pockets of Hezbollah rockets in Lebanon, because as long as they're being rocketed, they can continue to have a sort of moral equivalency in their operations in Lebanon.

KURTZ: Hold on, you're suggesting that Israel has deliberately allowed Hezbollah to retain some of it's fire power, essentially for PR purposes, because having Israeli civilians killed helps them in the public relations war here?

RICKS: Yes, that's what military analysts have told me.

KURTZ: That's an extraordinary testament to the notion that having people on your own side killed actually works to your benefit in that nobody wants to see your own citizens killed but it works to your benefit in terms of the battle of perceptions here.

RICKS: Exactly. It helps you with the moral high ground problem, because you know your operations in Lebanon are going to be killing civilians as well.

.

Andra bloggar om: , , , , ,

fredag, augusti 04, 2006

Värdering av nyheter (och människoliv)

Ett nyckelbegrepp inom journalistik är den inverterade pyramiden, vilket i korthet innebär att journalisten (eller snarare redaktören) placerar vad han eller hon anser vara viktigast i först texten, i rubriken och ingressen, och sedan följer de händelser som är av mindre intresse, exempelvis bakgrundshistorien. Nya bloggen Pooma har gjort en intressant iakttagelse, som till viss del kan ses som en variant av den inverterade pyramiden. Även denna gång är DN's förstasida i fokus:

Lika många människor har alltså (i det här fallet) dödats på båda sidor. Den ena sidan presenteras överst med bild och rubrik i stor stil på förstasidan, medan det andra fallet får nöja sig med en rubrik i betydligt mindre stil. Dessutom placeras de israeliska dödsfallen i en kontext; i såväl rubriken och ingressen påpekas hur de dödades och vem som gjorde det, något liknande sker inte i det palestinska exemplet.

Som Pooma skriver: De åtta israelerna är mer värda att rapportera än de åtta palestinierna.

Läs även:
Medielogik

Andra bloggar om: , , , , ,

Demonstration mot Israel

Söndag 6 augusti, Samling på Medborgarplatsen i Stockholm, klockan 13.00. Tal av Lars Ohly, Shora Esmailan med flera..

 • Israel ut ur Libanon och Palestina
 • Avbryt allt militärt samarbete med Israel nu
 • Häv handelsavtalet med Israel nu


ARRANGÖRER: International Solidarity Movement, Nätverket bojkotta Israel, Palestinska föreningen i Stockholm, Vänsterpartiet Storstockholm, Ung Vänster Stockholm, SSU Stockholm Broderskapsrörelsen, Palestinagrupperna i Sverige, Palestinagruppen i Stockholm, Socialistiska Partiet, Ungsocialisterna, Folket i Bild, SEKO klubb 119, Grekiska Riksförbundet, Islamska Förbundet, Sveriges unga muslimer, Miljöpartiet, Kommunistiska Partiet, Syriska Föreningen, Grekiska kommunistpartiet, RKU, SKP, SKU, Kampanjen för solidaritet med Palestina m f l.

BAKGRUND: Sedan knappt en månad tillbaka regnar israeliska bomber över Libanon. Sedan än längre tillbaka över Gaza. Den svenska regeringen måste börja agera. Det räcker inte med fördömanden i ord. Vi vill se handling! Därför kräver vi att Sverige stoppar allt samarbete med den israeliska armén. Vi kräver att Sverige kallar hem sin militärattaché och avbryter importen av vapen och ammunition till Israel. Vi kräver att Sverige verkar för att EU säger upp frihandelsavtalet med Israel till staten Israel visar elementär respekt för folkrätten och att Sverige visar respekt för palestiniernas demokratiska rättigheter och erkänner den palestinska folkvalda regeringen.


EU's frihandelsavtal med Israel
Sveriges militära samarbete med Israel


(Genom Jinge och Esbati)
.

torsdag, augusti 03, 2006

Ny design

Efter att ha tröttnat på bloggers mall, som är fullkomligt omöjligt att koda till som jag vill ha den, så har jag bytt till en enklare design av praktiska skäl. Den största anledningen till förändringen är att jag ville göra fältet för inläggen bredare, så att de inte blir så avlånga på höjden.

Tips till ytterligare förändringar (och förbättringar) uppskattas!
.