måndag, oktober 23, 2006

Namninsamlingen fortsätter

I skrivande stund har fler än 12.700 människor skrivit under namninsamlingen mot regeringens förslag om kraftigt försämrad akassa. Du har väl skrivit under du också? Sprid ordet om namninsamlingen till släkt och vänner, kolleger, kamrater i facket.Flygblad från moderaternaAndra bloggar om: , , , , , ,

söndag, oktober 22, 2006

Stackars Fredrik!


Fredrik Reinfeldt satt i morse med sina hundögon i TV4:as Nyhetsmorgon och beklagade sig över medias granskning ("drevet") av hans regering, som hittills har lett till att två av hans brottsliga ministrar fick avgå efter lite mer än en vecka efter tillträdet.

Expressen skriver om hans framträdande:

Svarta barnflickor, skatteaffärer och obetalda tv-avgifter - det fällde två ministrar på tio dagar. Men enligt statsminister Fredrik Reinfeldt var skandalerna överdrivna. Istället skyller han avgångarna på medierna.

[...]

Det är först och främst journalisternas metoder som statsministern riktar kritik mot.

[...]


Fredrik Reinfeldt ser det allvarliga i mediernas frågor men tycker att Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilós skandaler överdrevs av medierna.
- Jag har respekt för det allvarliga i anklagelserna, men samtidigt är det en våldsam överdrift, säger Reinfeldt.


Visst är det hjärtskärande? Ända sedan det började gå knackigt för "alliansen", och mediernas rosaskimrande dimma som omgav badtunnebadarna från Bankeryd började skingras och äntligen ersattes av en granskning, då kommer från borgerlighetens håll högljudda rop om sakfrågor. Vi måste diskutera sakfrågor och inte enskilda politikers förhavanden som är deras privatsak! "Drevet" tar bort fokus från vad som verkligen är viktigt, nämligen sakfrågorna!

Jag hade varit villig att hålla med om det inte hade varit så att det är just samma borgerlighet som i åratal aktivt har undvikit att diskutera sakfrågor.

Jag vill minnas att det blev ett väldans liv för ett litet tag sedan då en partiledare ville kalla sig "kommunist" (hemska tanke!). I drevet mot Ohly kan jag inte minnas (rätta mig gärna om jag har fel) att någon från det borgerliga hållet krävde att "drevet" skulle upphöra så att vi återigen kunde diskutera sakfrågor. Tvärtom vill jag minnas en debatt riksdagen mellan Ohly och just Reinfeldt, där mannen med hundögon avfärdade Ohlys ståndpunkt med att han var kommunist och därmed inte värd att ta på allvar. Då var det inte så intressant med sakfrågor för borgerligheten.

Listan kan naturligvit göras längre - köp av bostadsrätt, barn som går i friskola, kontokortsaffärer (vem minns idag Bildts etikminister Reidunn Laurén?), med vem Lars Danielsson egentligen idkade sexuellt umgänge på annandag jul - men jag tror att poängen går fram rätt tydligt. Borgarna hade inga som helst problem med "drevet" (jag minns en rätt självgod Carl Bildt vid tiden för Mona Sahlins kontokortsaffär) förrän de själva blev utsatta för det.

Dessutom är det anmärkningsvärt att han förringar sina ministrars brottsliga handlingar och skyller på mediernas granskning av dem. Återigen kan det vara värt att påminna om vad Reinfeldt skrev i sin debattartikel i Göteborgs Posten den 28 december 2004:

Med denna girighet hotas de värderingar och den moral som bär upp ett fungerande samhälle; att man ska arbeta och göra rätt för sig, att man ska ta ansvar för sina handlingar och hjälpa dem som har det svårt. Fusk, fiffel och likgiltighet kommer i dess ställe. Vi kan i dag se hur ett nytt samhälle avtecknar sig, där det inte längre är fel att sätta sig upp mot lagar och regler eller att skapa sig sina egna normsystem.

För den här typen av grupperingar är det egna uppsatta regler som gäller, inte demokratiska värderingar eller de lagar vi gemensamt satt upp. Deras uppmuntran till fusk och vandalisering vittnar om en samhällssyn där det bara är den som hänsynslöst tar för sig som ska få sin vilja igenom. Priset får alla hederliga och hårt arbetande människor betala.

Reinfeldt trovärdighet är inte direkt på topp när hans handlingar och uttalanden som statsminister inte stämmer överens med hans tidigare tal om fusk, brottslighet, brist på moral och en syn på civil olydnad som odemokratiskt.

Sluta skyll ifrån dig, Fredrik! Det är bara pinsamt. Det är dina ministrars, och ingen annans fel, att de medvetet har begått brott och fuskat.


Läs också Lasses blogg

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, oktober 19, 2006

Rör inte A-kassan!!!

Än så länge har över 4.000 människor gjort det. Skriv under namninsamlingen mot alliansens massiva angrepp mot A-kassan. Protestera mot att de som har det sämst ställt ska finansiera de rikas skattelättnader. Protestera mot borgerlighetens önskedröm om att dra samhället tillbaka till 1800-talet, där arbetarna ska stå lydigt med mössan i hand och bocka och buga för allmosor.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

"Tusen kronor mer i plånboken"Känns citatet igen? Det kommer från ett flygblad från moderaternas valkampanj. Hur gick det egentligen för det nya "arbetarpartiet"? Har de sänkt skatterna "mest för dom som tjänar minst"? Institutet för privatekonomi, Swedbank räknade på det åt Dagens Nyheter och kom fram till följande:
Surprise, surprise så är det höginkomsttagare som tjänar en tusenlapp mer i månaden på "arbetarpartiets" skattesänkning. Thaher Pelaseyed har ett målande exempel på hur alliansens skattereform oblygsamt gynnar de redan gott bemedlade på de mindre bemedlades bekostnad.

Precis som vänstern har varnat för så äts de sänkta skatterna upp av höjda avgifter. Först ut i raden är höjda akasseavgifter samtidigt som man avskaffar avdragsrätten till akassan och fackavgiften. Aktuellt avslöjade ikväll hur mycket som avgifternas beräknas höjas av det nya "arbetarpartiet". I snitt tycks höjningen ligga på runt 300 procent, i somliga fall ännu högre. Arbetslöshetskassornas samorganisation skriver att prishöjningen blir ännu högre om man räknar med avskaffandet av skattereduktionen:

Beräkningar SO gjort visar att merparten av medlemmarna får kostnaden för sin medlemsavgift efter skattereduktion ökad från 60 kr/mån till ca 325 kr/mån, en ökning på drygt 500 %.


Det är ett tydligt exempel på hur högern vill krossa facken bakvägen; genom att göra det dyrare att vara med. Med krympande marginaler så måste man prioritera bort vissa saker (om man inte är borgerligt statsråd och väljer att bryta mot lagen för att spara pengar) och då är risken stor att just facket ryker, för vem vill stå utan exempelvis hemförsäkring och telefon?

Enligt LO:s rapport, Varför tjänar kvinnor mindre: Handbok i lönediskriminering, så ligger LO-anslutna kvinnors genomsnittliga arbetsmarknadsinkomst på 17,800 kronor i månaden (gäller heltids- och helårsanställda).
Ta då en typisk kommunalanställd kvinna i LO. Hon skulle få ungefär 605 kronor i sänkt skatt, men samtidigt skulle hennes kostnad för akassa öka från 60 kronor i månaden (inklusive en skattereduktion på 40 kronor, annars är kostnaden 100 kronor) till 325 kronor i månaden. Dessutom försvinner skattereduktionen på 68 kronor i månaden på hennes medlemskap i facket, och kostnaden stiger från 128 kronor till 196 kronor i månaden.

Enbart de två ökade utgiftposterna, vars summa blir 333 kronor mer i månaden, äter upp mer än hälften av hennes sänkta skatt, som redan från början var långt ifrån de "tusen kronor mer i plånboken" som moderaterna lovade.

Enligt SCB så hade kvinnor i arbetsför ålder en medelinkomst på 203,800 kronor om året, eller strax under 17,000 i månaden; medianinkomsten var lägre 195,300, eller ungefär 16,300 kronor i månaden. Men hur gick det med kvinnorna som moderaterna påstod sig vurma för i valrörelsen, de som tjänar minst?

Att använda sig av siffror från de yttre decilerna kan anklagas för att vara orättvist på grund av opålitliga uppgifter, men om ser till kvinnor i arbetsför ålder med inkomst i den tredje decilen så tjänade de enligt SCB 127,700 kronor om året, eller en månadslön på ungefär 10,600 kronor. Hon skulle få en sänkt skatt med ungefär 400 kronor (högt räknat).

Hennes kostnad för akassan skulle öka från 60 kronor i månaden (100 kronor exklusive skattereduktion) till 325 kronor, samtidigt som fackavgiften stiger från 69 kronor till 117 kronor. Av hennes skattesänkning på 400 kronor återstår alltså hela 66 kronor.

För skojs skull kan man lägga bilinnehav i ekvationen, då moderaterna har aviserat att trafikförsäkringen kommer att höjas. Moderaterna hävdar att det kommer handla om ungefär 1000 kronor mer om året, men försäkringsbolag som Aftonbladet har talat med menar att det handlar om det dubbla. Motormännens vd Maria Spetz, som förvisso kan antas vara partisk, säger till Aftonbladet:

Regeringen har spekulerat i att höjningen skulle bli runt 100 kronor i månaden. Men vår bedömning är att det kommer inte stanna vid det. Det kommer bli betydligt mer. Premierna kommer baseras på samma typ av riskanalys som alla andra försäkringspremier baseras på. Det kan bli tre gånger dagens kostnad


För att ta vår lågavlönade kvinna som exempel, precis den kvinna som moderaterna påstår sig vilja kämpa för, så innebär till och med moderaternas lilla ökning av trafikförsäkringen på 1000 kronor om året att hela hennes skattesänkning på 400 kronor i månaden vips har ätits upp av ökade avgifter, och det bara med två exempel!

Så mycket för moderaternas valpropaganda...


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, oktober 18, 2006

Vill Reinfeldt kännas vid sina ord?

Hans Dahlqvist skriver idag en fantastisk krönika i Aftonbladet om den moderata dubbelmoralen i ljuset av hans ministrars brottslighet. Reinfeldt står med sina valpögon och stöder sina ministrar med argumentet att "det finns inga ofelbara människor".

Undrar om han idag vill kännas vid sin krönika i Göteborgs Posten som han skrev den 28 december 2004, där han ojar sig över fusk och omoral och intressant nog pekar ut "civil olydnad" som något odemokratiskt:

Med denna girighet hotas de värderingar och den moral som bär upp ett fungerande samhälle; att man ska arbeta och göra rätt för sig, att man ska ta ansvar för sina handlingar och hjälpa dem som har det svårt. Fusk, fiffel och likgiltighet kommer i dess ställe. Vi kan i dag se hur ett nytt samhälle avtecknar sig, där det inte längre är fel att sätta sig upp mot lagar och regler eller att skapa sig sina egna normsystem.

För den här typen av grupperingar är det egna uppsatta regler som gäller, inte demokratiska värderingar eller de lagar vi gemensamt satt upp. Deras uppmuntran till fusk och vandalisering vittnar om en samhällssyn där det bara är den som hänsynslöst tar för sig som ska få sin vilja igenom. Priset får alla hederliga och hårt arbetande människor betala.

Läs Dahlqvists krönika i Aftonbladet, men missa framförallt inte Reinfeldts krönika i Göteborgs Posten, som är ett absolut måste. Maken till dubbelmoral har sällan skådats. Krönikan borde även läsas av alla de högerbloggare som ivrigt klappade händerna åt ministrarnas "civila olydnad", det vill säga deras girighet och omoral - vilket var precis det som Reinfeldt vände sig mot i hans krönika i Göteborgs Posten.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, oktober 17, 2006

Fuskalliansen

Är det någon som minns valrörelsen? Kommer ni ihåg hur borgarnas paradnummer var att fusket skulle bekämpas? Är det inte fruktansvärt ironiskt att de är ute på väldigt hal is när det gäller de egna politikernas uppförande?

Men det går att lösa problemen genom att se till att bara den som verkligen är sjuk får ersättning, och att bidraget till den som inte är sjuk men ändå får sjukpenning sänks till noll. Fusk och felutnyttjande måste bekämpas.

Pressmeddelande från folkpartiet 2005-04-09

Först ut var Marit Paulsen, som inkommenderades då det gick knackigt för folkpartiet efter spionskandalen mot sossarna. Marit Paulsen var sjukskriven efter en ryggoperation hon gjorde i juni, men nu när det går dåligt för folkpartiet i valrörelsen är hon alltså plötsligt tillräckligt frisk för att kunna arbeta.

Allians för Sverige föreslår bl.a. vi att arbetsgivarna får lagstadgad rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. Vi räknar med att det kommer att användas där arbetsgivarna misstänker att personliga problem snarare än sjukdom är orsak till frånvaron.

Moderaterna

Efter att moderaternas nytillträdda ministrar hamnat i blåsväder efter diverse brottslighet och fuskande dykt upp till ytan, så sjukskrev två av de aktuella ministrarna sig. Först ut var Maria Borelius som fick en läglig akut urinvägsinfektion i samband med att hennes kreativa fastighetsaffärer avslöjades. Naturligtvis var hon för sjuk för att svara på frågor. Men det kan väl inte ha varit så att sjukskrivningen utnyttjades för att kunna få lite andrum i utredningen om hennes fantasifulla privatekonomi? Som hennes pressekreterare Markus Sjökvist sade: "Vi går igenom alla papper i dag"

Näste man till rakning är migrationsminister Tobias Billström, som varit sjukskriven i snart en vecka efter att han avslöjat att han av ideologiska skäl bryter mot lagen, vilket han fick kritik för även internt av andra moderater. I och med sjukskrivningen har Billström gjort sig oanträffbar och vägrar svara på frågor om sin brottslighet eller bemöta kritiken från hans partikamrater. En moderat som påstås stå Billström citeras i Aftonbladet: "Som jag känner honom är sjukskrivningen en reaktion på att medieuppmärksamheten på honom varit så stor".

Sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska ge ekonomisk trygghet när man blir sjuk eller arbetslös. Men systemen får inte missbrukas och det måste vara större skillnad mellan att arbeta och att inte göra det.

Det här vill moderaterna


Så, precis som Per Westberg konstaterar, efter lite drygt en och en halv vecka efter maktövertagandet så har batongalliansens regering en sjukfrånvaro på ungefär sju procent, eller dubbelt så hög som genomsnittet för statligt anställda, enligt SCB.

Minska fusk och överutnyttjande av sjukförsäkringen

Regeringen ser mycket allvarligt på att betydande belopp utbetalas till personer som inte har rätt till ersättning. Den ökade kunskapen om omfattningen av fusk visar på behovet av insatser. Regeringen avser därför intensifiera arbetet mot fusk, felaktigheter och överutnyttjande.


Budgetpropositionen för 2007 Prop. 2006/07:1

Förhoppningsvis kan vi se fram emot hur batongalliansens partiledare jagar personerna inom de egna leden som sjukskriver av bekvämlighetsskäl så det känns lite motigt att gå till jobbet. Gör de inte det så rämnar den redan illa krackelerade fasaden totalt.


Läs även Jinge och Röda Raketer

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

måndag, oktober 16, 2006

Stegö Chiló avgår

Det kommer inte så någon större skräll, men för ett par minuter sedan släppte Statsrådsberedningen ett pressmeddelande där Cecilia Stegö Chiló meddelar sin omedelbara avgång som kulturminister.

Genom att inte betala TV-avgift och att anlita s.k. svart hemhjälp, har jag under tiden innan jag blev statsråd begått förseelser som inte är acceptabla, men som jag på alla sätt försökt att rätta till. Den ambitionen har nu stoppats av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska Transportarbetarförbundets polisanmälningar.


Det är ju fruktansvärt patetiskt att skylla på de som har mage att polisanmäla henne. Hon har ju brutit mot lagen! Förväntar hon sig särbehandling? För övrigt, vem är det som har hindrat henne att göra rätt för sig? Patetiska undanflykter av fd. kulturministern. Det är som ordföranden för Transportarbetarförbundet, Per Winberg, säger till Aftonbladet:

Vi har inte stoppat någonting, det har hon ju gjort själv genom sitt agerande. Det är hennes eget ansvar och ingen annans. Hon får ta konsekvenserna av sina handlingar precis som andra får göra [...] Alla kan begå fel men när man har gjort ett notoriskt åsidosättande av lagar och regler då ska man åka ut.

Pressmeddelandet fortsätter:

Jag har blivit föremål för mycket värme, men också mött en stor oro: Hur blir det med vår demokrati om politiken bara har plats för felfria människor?


Det kan vara en mening för borgarna att lägga på minnet nästa gång det handlar som politiker som köper godis på fel kontokort. Eller varför inte politiker som köper bostadsrätter och herrgårdar eller låter sina barn gå i friskolor; handlingar som, till skillnad från de borgerliga ministrarnas, inte är brottsliga på något sätt, men som högern förfasades över då det begavs. Skönt att se att de har fått en mer pragmatisk syn på politiker som människor.

Cecilia Stegö Chilò ger inga ytterligare kommentarer under måndagen av hänsyn till budgetpropositionen.


Och ändå kan jag inte låta bli att tänka på att man höll på den här avgången, just för att slippa diskussion om sakfrågor i budgeten som presenteras idag, nämligen hur den är till fördel för den rika överklassen och direkt skadlig för låginkomsttagare, arbetslösa och sjukskrivna.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

fredag, oktober 13, 2006

Och Bildt då?

I all upphetsning om de borgerliga ministrarnas fuskande av skatter och avgifter, tänkte jag skriva om något som verkligen är en skandal, nämligen utrikesminister Carl Bildt och Sudan. Vid sitt tillträde avgick han från posten som styrelseledamot för oljebolaget Lundin Oil, som är medansvariga för att den sudanska regeringen har fördrivit minst 50,000 människor från södra Sudan i sin jakt på olja.

Men Johan Lundqvist från miljöpartiet i Uppsala hann före, och skrev dessutom bättre än jag själv skulle ha gjort, så jag nöjer mig med att länka till hans väldigt läsvärda inlägg.


Vilket är värst - strunta i tv-licensen eller bränna byar i Sudan?Missa heller inte rapporten om Sudan från organisationen Christian Aid


Andra bloggar om: , , , , , ,

Snappy comeback

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog intervjuades idag av DN om hennes syn på de fuskande ministrarna i den borgerliga regeringen. Hon menar att Reinfeldts presskonferens idag om tsunamibanden troligtvis var ett pinsamt försök att flytta fokus från hans fuskande ministrar. Säga vad man vill om Marita Ulvskog, men hennes kommentar om nya kulturministers Cecilia Stegö Chiló, som har trampat rejält i klaveret, fick i alla fall mig att skratta högt:


Tycker du att kulturminister Cecilia Stegö Chilò ska avgå?

- För oss socialdemokrater är hon en tillgång.

Ouch! Den sved!


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Bra timing, Reinfeldt!

Är det någon som kommer ihåg hur det lät för någon månad sedan då sossarna kallade till presskonferens angående folkpartiets spionage? Tongångarna var i stil med att det var lite för bra timing att göra det just då, och att Persson försöker avleda uppmärksamheten.

Gissa vad Reinfeldt gjorde idag, efter en hektisk vecka av avslöjanden om brottslighet hos hans ministrar. Han kallade till presskonferens om att någon hade hittat säkerhetskopior av mejltrafiken vid tiden för tsunamikatastrofen. Bra timing, Reinfeldt!

Helle Klein skriver på sin blogg:

Stackars Fredrik Reinfeldt. Hans försök att styra om mediedrevet mot hans ministrar till Tsunamifrågan gick inte så bra. Ett står massmediauppbåd väntade i Rosenbad. Det statsministern hade att säga var att man hade hittat några band i ett skåp i en källare som verkar vara säkerhetskopior på regeringskansliets mejltrafik under Tsunamikrisen men som är i oläsbart skick...

Hängde du med?

Journalisterna undrade varför det var så upprörande och Reinfeldt svarade att det var inte säkert att det var upprörande men de har bett katastrofkommissionens ordförande Hirschfeldt att titta på materialet. Det är väl bra. Allt som kan berätta om vad som gjordes och inte gjordes är bra om det kommer allmänheten till del. Men varför kalla till presskonferens? Reinfeldt hade ju absolut inget att säga.

Inte så lyckat, Reinfeldt.

Liberala Expressen är inte heller så imponerad av Reinfeldts presskonferens:


Ingen förstod presskonferensen om hemliga tsunamiband som hade oläsbart material. I stället tvingades statsministern svara på frågor om handelsminister Borelius ekonomiska affärer.


Expressens politiske kommentator, Anders Jonsson, intervjuas i en annan artikel:


Expressen.se:s politiske kommentator Anders Jonsson menar Reinfeldt antagligen inte hållit presskonferens angående de nya uppgifterna om det politiska läget varit ett annat.

- I normalfallet hade väl journalisten fått ta del av det här och kunnat publicerat det på egen hand. Nu använder regeringen det här som en möjlighet att dra uppmärksamhet från granskningen utav Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò, säger han.

Inte särkilt förvånande så tar borgerlighetens propagandaorgan Svenska Dagbladet rygg på moderaterna:

Att inbjuda till pressträff för att berätta om banden - som inte kommer att vara i läsbart skick förrän om några veckor - kommer säkert att avfärdas av många som en avledningsmanöver i ett läge där två av de nya ministrarna är under hård press. Men vad skulle Reinfeldt göra? Undersöka dem på egen hand? Gissa vilka anklagelser för mörkande som det skulle ha givit upphov till.


Givetvis förväntar vi oss en enorm upprördhet över att statsministern har mage att hålla en presskonferens vid ett märkligt tillfälle. Jag förväntar mig brösttoner från bland andra Christina Linnea Örtendahl (skånemoderat), Göran Benedicks (ledamot för folkpartiet i Gnesta), Jonas Rask (valombudsman åt centerpartiet i Gävleborg), Staffan Werme (folkpartistisk ledamot i kommunfullmäktige i Örebro), men också allsköns bloggare såsom Per Hagwall, Gertkvist, , Stefan Olsson och Lennart Regebro.

Jag ser fram emot hur de kommer chockrasa över statsministerns kanske lite alltför goda timing.


Andra bloggar om: , , , ,

torsdag, oktober 12, 2006

Fräscht

Det finns få saker som slår överklassens fester (jag har till och med förstahandskunskaper!). Finansmannen Carl de Geer firade sin födelsedag på sitt gods genom att ha en fest med Afrikatema, vilket illustrerades med följande inbjudningskort, föreställande en vit man i tropikhjälm.
Gästerna bjöds enligt Svensk Damtidning på äkta ormsoppa och kryddstekt zebra. Bengaliska eldar lyste upp trädgården och i ett rum stod två män utklädda till kannibaler och rörde om i en gryta.


En annan gäst, moderate politikern Peder Wachtmeister (idel ädel adel!), berättar att han skulle föreställa "någon civiliserad djungelinvånare".

- Jag hade en rätt vanlig kavaj och vanliga byxor. Sedan målade jag ansiktet svart och så hade jag en krullig, svart peruk, säger han.


Enligt Wachtmeister hade serveringspersonalen också svartmålade ansikten. Däremot berättar inte historien om de också dansade rytmiskt och åt vattenmelon samtidigt som de våldtog oskuldsfulla vita kvinnor.

De Geers tillställning har väckt tankar hos mig om att själv ha en födelsedagsfest med tema. Jag funderar på att klädkoden ska vara: "Israel och slitstarka dansskor". Man kanske skulle hyra in ett par statister utklädda till ortodoxa judar som står och rör om i en gryta med palestinska barn (blodsmyten, ni vet). Alla i serveringspersonalen skall givetvis ha krokiga lösnäsor och löstinninglockar. Själv tänkte jag nog gå som "någon civiliserad" jude, kanske bankdirektör eller mediemagnat. Jag har redan börjat fila på inbjudningskortet:Givetvis är kungen, och alla ni andra bjudna!


Esbati
Banal


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Låt borgerligheten visa vägen!

Allianzens nya ministrar föregår med gott exempel vad gäller moral och ladlydighet. En del ertappas med att anställa svart personal, en av dem gjorde det dessutom under hela 1990-talet (!), med ursäkten att hon (trots mångmiljoninkomster) inte hade råd att betala vitt.

Ännu fler smiter från den lagstadgade tv-licensen. Enligt Resumé så avstod kulturministern från att betala licensen av ideologiska skäl. Enligt en medarbetare på nyliberala propagandainstitutet Timbro så ska hon ha uttryckt en önskan om att bli åtalad för licensskolk. Även migrationsministern Tobias Billström ska ha avstått från licensen på grund av ideologiska skäl. Han tyckte dessutom att SVT inte producerade några bra TV-program.

Jag tycker det här är kanon! För det måste ju innebära att jag själv kan välja vilka lagar jag vill och inte vill följa! Jag kan ju till och med åberopa regeringen som förebilder!

Till exempel så är jag av ideologiska skäl emot en individuell finansiering av kollektivtrafiken, som jag anser ska beskattas genom skattsedeln istället, ungefär som de nyliberala moderaterna ställer sig i frågan om public service media. Det här borde ju innebära att jag med regeringens, och många av det borgerliga propagandaorganet Svenska Dagbladets läsares, stöd kan hoppas förbi hur många spärrar jag vill! I skrivande stund tycker drygt en fjärdedel av SVD's läsare att det är okej att bryta mot lagen av ideologiska skäl.


"Men köp en bil eller cykla då om du inte vill betala för dig", kunde man förvänta sig som svar av våra glada liberaler. Men var det någon som uppmanade Billström att inte skaffa en TV? Precis som jag har alternativ till kollektivtrafiken, så hade Billström alternativ till en TV, exempelvis en dator, för att kunna tillgodogöra sig nyheter. Men av någon anledning så skaffade han en TV i alla fall.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

onsdag, oktober 11, 2006

650.000 döda i Irak enligt ny studie från Lancet

Den medicinska tiskriften The Lancet har precis släppt en uppföljning till sin, på ideologiskt motiverade grunder, hårt kritiserade rapport från 2004, Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey, som uppskattade att ungefär 100,000 irakier hade dött i onödan som följd av amerikanernas invasion. Den nya rapporten, Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional: cluster sample survey, reviderar siffran döda, som nu uppskattas till cirka 650.000 sedan invasionen i mars 2003.

Michael Winiarski skriver i Dagens Nyheter om Lancets nya undersökning, som han uppenbarligen inte har läst:

Även om alla är ense om att dödssiffrorna stiger månad för månad är totalsiffran i The Lancet mångdubbelt högre än vad irakiska och andra källor har stannat för. Exempelvis talar den oberoende brittiska databasen Iraq Body Count om nära 50.000 civila döda på tre och ett halvt år.


Återigen så citerar media okritiskt Iraq Body Counts siffror, trots att organisationen, som förvisso har ett lovvärt syfte, har uppenbara brister i metodiken, vilket jag skrivit om tidigare. Iraq Body Counts siffror presenteras som rena fakta, och trots att man är noga med att nämna att The Lancets siffror är "kontroversiella" så gör man aldrig detsamma med Iraq Body Counts siffror.

Förmodligen väl medveten om att hans siffror kommer kritiseras av högermedia, så pekar Lancets artikelförfattare Les Roberts ut de uppenbara svagheterna hos passiva källor som Iraq Body Count:

Our estimate of excess deaths is far higher than those reported in Iraq through passive surveillance measures [Roberts syftar här på Iraq Body Count och det amerikanska försvarsdepartementets kvartalsrapporter, Measuring stability and security in Iraq].

This discrepancy is not unexpected. Data from passive surveillance are rarely complete, even in stable circumstances, and are even less complete during conflict, when access is restricted and fatal events could be intentionally hidden.

Aside from Bosnia, we can find no conflict situation where passive surveillance recorded more than 20% of the deaths measured by population-based methods. In several outbreaks, disease and death recorded by facility-based methods underestimated events by a factor of ten or more when compared with populationbased estimates.11,22–25 Between 1960 and 1990, newspaper accounts of political deaths in Guatemala correctly reported over 50% of deaths in years of low violence but less than 5% in years of highest violence.

Nevertheless, surveillance tallies are important in monitoring trends over time and in the provision of individual data, and these data track closely with our own findings.

Winiarski försöker sig även på att kritisera rapportens metod:

Det irakisk-amerikanska forskarlagets metod är mycket kontroversiell, eftersom den bygger på intervjuer med knappt två tusen hushåll i 47 slumpvis utvalda orter i Irak.


Här är ett tydligt tecken på att Winiarski tittar lite för mycket på Fox News. För att ta ett exempel så gjorde Lancets artikelförfattare Les Roberts en liknande studie i Kongo år 2000, Mortality in Eastern DRC: Results from Five Mortality Surveys, men han har även gjort studier i bland annat Bosnien och Rwanda.

I Kongostudien var urvalet ännu lägre än det som påstås vara lågt, och därmed kontroversiellt, i Irakstudien. I Irak intervjuades 1,849 hushåll som innehöll 12,801 personer, jämfört med 1,011 hushåll med 7,339 personer i Kongo. Kongostudiens slutsats var att 1,7 miljoner människor hade dött i förtid.

Men när studien om Kongo presenterades hördes inga upprörda rop om metodiken, tvärtom så använde man sig oproblematiskt av rapportens resultat. Endast en månad efter att kongostudien publicerades så klubbade FN's säkerhetsråd igenom en resolution som uppmanade alla utländska arméer att lämna Kongo. Senare under året begärde FN bidrag till Kongo till ett värde av 140 miljoner dollar, vilket var mer än en fördubbling av det belopp man begärde året innan. När USA's utrikesdepartement tillkännagav ett extra bidrag till Kongo på 10 miljoner dollar, så hänvisade man till Les Roberts studie. Han sade själv i en intervju med The Chronicle of Higher Education:


Tony Blair and Colin Powell have quoted those results time and time again without any question as to the precision or validity

Varför denna upprördhet över de irakiska siffrorna? I grunden handlar det inte om en metodologisk debatt - metodologi var aldrig av intresse i de andra fallen - utan om en skrämmande insikt om att det krig man ivrigt påhejade har tagit livet av hundratusentals människor. Trovärdigheten blir något lidande då man samtidigt som man säger sig "befria" befolkningen samtidigt har ihjäl en halv miljon av dem.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

tisdag, oktober 10, 2006

Sparka igång gubbfan!

Den nya handelsministern Maria Borelius anlitade barnflickor svart under 1990-talet, med förklaringen att hon inte hade råd att betala dem vitt. Inte hade råd? Hon och hennes man tjänade enligt Dina Pengar över 16 miljoner kronor tillsammans under 90-talet, samtidigt som de 1996 deklarerade en förmögenhet på 3.2 miljoner kronor. Skulle de inte ha råd att betala en barnflicka vitt?

Borelius pressekreterare Markus Sjökvist kommer med en skön bortförklaring i DN:

Trots att makarna Larsson och Borelius, de gifte sig 2002, har fyra barn tillsammans och har levt tillsammans under hela 1990-talet menar Maria Borelius att anledningen till att man inte hade lagliga barnflickor var att paret hade skild ekonomi.

- De har helt separat ekonomi och har alltid haft det. Den här utgiften var något hon skulle klara av med sin egen lön, säger Markus Sjöqvist till Expressen.

Ursäkta mig, men var de inte två personer i förhållandet? Om nu
Borelius var så upptagen på sitt jobb, varför kan då inte hennes man, affärsmannen Greger Larsson, dra sitt strå till stacken och passa ungarna? Är det bara kvinnans ansvar att ta hand om barnen? Om inte, varför skulle då i så fall barnflickorna endast betalas av Borelius lön?

Maria, säg nu åt gubbfan att passa ungarna eller åtminstone dela på notan för barnflickan!


PS. Missa inte Ali Esbati

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Vänsterns avhopp och högerns byten

Staffan Landin skriver ett bra och väldigt läsvärt inlägg om den skeva mediebevakningen av den politiska sfären, som helt klart är viktad till högerns fördel.