tisdag, augusti 08, 2006

Alla bomber mot civila är laglösa

Sven Lindqvist skriver i Dagens Nyheter en krönika som måste läsas, framförallt av alla de i bombhögern (ett väldigt passande namn) som stöder slaktandet av civilbefolkningen med hänvisningar till att Hizbollah "gömmer sig bakom civila". Detta påstående har dock ifrågasatts av journalister, som Mitch Prothero och Robert Fisk, som inte bara använder sig av IDF's pressmeddelanden som huvudkälla, utan faktiskt befinner sig på marken:

Åter faller bomberna. Och åter­igen reagerar världsopinionen som om folkrätten inte fanns. Ingen kallar Israels och Hizbollahs krigsförbrytelser vid deras rätta namn.

Den som blir angripen har rätt att försvara sig. Men även den som bara försvarar sig måste följa krigets lagar. Sådana lagar har funnits i över hundra år. De har formulerats på olika sätt. Men en huvudregel har alltid varit att krigshandlingar inte får riktas mot barn, kvinnor, åldringar och andra icke stridande utan enbart mot militära mål.

I den nu pågående konflikten har båda parter brutit mot huvudregeln. Men Israel har gjort det i långt högre grad än Hizbollah.

[...]

USA skrev aldrig under den internationella konvention som 124 andra länder slutligen enade sig om 1977. Den har formen av tillägg till 1949 års Genèvekonventioner. Skyddet för civilbefolkningen regleras i artikel 48-60. Huvudregeln är, som den alltid varit, att "krigförande parter måste skilja mellan civilbefolkning och stridande liksom mellan civila och militära mål och rikta stridshandlingar enbart mot de militära målen".

Huvudparagrafen följs upp av detaljerade föreskrifter. Det är förbjudet att angripa och förstöra åkrar, bevattningsanläggningar, vattenreningsverk och annan infrastruktur som civilbefolkningen behöver för sin överlevnad.

Det är förbjudet att besvara fiendens angrepp mot civila mål med repressalier mot fiendens civila.

Krigshandlingar som inte kan begränsas till ett visst militärt mål är förbjudna.

För varje enskild attack som riskerar att skada civilpersoner eller civil egendom måste angriparen kunna visa att de civila skadorna inte är oproportionerliga i förhållande till de militära verkningarna. Om de civila skadorna tenderar att bli oproportionerligt stora skall attacken genast avbrytas.

Dessa bestämmelser i 1977 års tillägg till Genèvekonventionerna är gällande folkrätt och alltså bindande även för Israel som vägrat skriva på
. Det är krigsförbytelser Israel begår när dess krigsmakt hänsynslöst överträder den humanitära folkrättens regler.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Angrepp mot civila är fullkomligt oacceptabelt, oavsett vem som utför det, må det vara Hizbollah, Israel eller USA. Så länge som vi gör undantag till regeln förlorar vi inte bara trovärdighet, utan öppnar även upp för resonemang som: Om vi påstått goda demokratier dödar civila som flugor, vad är det då som hindrar andra från att göra det?


Läs:
Alla bomber mot civila är laglösa, Dagens Nyheter, 7 augusti 2006
The "hiding among civilians" myth, Salon, 28 juli 2006
A terrible thought occurs to me - that there will be another 9/11, The Independent, 5 augusti 2006
(Översatt till svenska av Amir Sariaslan)


Andra bloggar om: , , , ,

6 Comments:

Blogger Magnus A said...

Kontentan av din rubrik är att samtliga över 3000 bomber från Hizbollah sen konflikten startade är laglösa.

HRW har mycket riktigt påpekat både bl a denna laglöshet samt bruket av civila sköldar hos Hizbollah.

De bomber som Israel fällt har däremot alla skickats mot fienden samt i militärt strategiskt syfte mot bl a broar i syfte att förhindra transport av mer krigsmateriel från Syrien/Iran.

12:22 fm  
Blogger Magnus A said...

Att Sven Lindqvist som gammal radikal USA-hatande kommunist använder alla sina invektiv mot Israel och gär dem till skurken, vilket både innebär att han blundar för Hizbollahs reella brott samt tar islamofascisternas parti (dessa som dödar homosexuella och förordar kvinnoförtryckande sharia), det är ju bara för typiskt!

12:22 fm  
Blogger Niklas Lindgren said...

Sven Lindqvist visar än en gång att han inte är mycket till historiker eller debattör då han tydligen inte förstår vad logiska resonemang betyder.

Dessa två efterföljande meningar gär ju faktiskt inte ihop:

1. "Krigshandlingar som inte kan begränsas till ett visst militärt mål är förbjudna."

2. "För varje enskild attack som riskerar att skada civilpersoner eller civil egendom måste angriparen kunna visa att de civila skadorna inte är oproportionerliga i förhållande till de militära verkningarna. Om de civila skadorna tenderar att bli oproportionerligt stora skall attacken genast avbrytas."

Mening nummer 1. påstår att alla attacker där någon civil, eller något civilt, oavsett omständigheter är förbjudet. Mening nummer 2 talar snarare om proportionalitet i skada mellan militära och civila vid en attack, varför ansvaret på den som placerar militära mål bland civila, blir uppenbart.

Sedan är det ju fantastiskt att någon kan skriva om civila offer i Libanon, utan att ens nämna att Hizbollah använder sig av civila sköldar. Totalt moralisk bankrutt, ungefär som Olydig då...

5:21 fm  
Blogger olydig said...

Totalt moralisk bankrutt, ungefär som Olydig då...

Med andra ord är det "moraliskt" att försvara våld mot civila... trevlig moral du har..

10:38 fm  
Anonymous Anonym said...

Här en längre analys som kan intressera. Hur kan den nuvarande konflikten utvecklas:
"Triple Alliance": The US, Turkey, Israel and the War on Lebanon

9:44 em  
Blogger Mr Brown said...

Tack för länken Olydig, det finns tydligen fortfarande skäl att läsa DN, och jag ser att du lyckats locka lite bombhöger till sidan, och av den typen som behärskar många invektiv också, som t.ex. "gammal radikal USA-hatande kommunist".

Både radikal och kommunist. Not bad for a human!

10:27 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home