lördag, juli 22, 2006

Medielogik

Medielogiken är välkänd sedan tidigare; Israel är den passiva parten och dess fiender aktiva och fientliga; andra agerar medan Israel reagerar.

Situationen är inte unik för svensk media. En rapport från Glasgow University Media Group berättar om hur medierapporteringen är vriden i Israels favör. Mätningar som utfördes under 2001 visade att nyhetsförmedlarna utmålade Israel som den passiva parten, att de endast reagerar på palestiniernas handlingar:

On the news, Israeli actions tended to be explained and contextualised - they were often shown as merely "responding" to what had been done to them by Palestinians (in the 2001 samples they were six times as likely to be presented as "retaliating" or in some way responding than were the Palestinians). This apparently influenced many viewers to blame Palestinians for the conflict..


Även språket som används för att beskriva de båda parternas handlingar skiljer sig åt. Våldsdåd som begås av palestinier förklaras med ord med uppenbara känslomässiga konnotationer, medan våldsdåd som begås av israeler bortförklaras:


There were also differences in the language used by journalists for Israelis and Palestinians - words such as ‘atrocity’, ‘brutal murder’, ‘mass murder’, ‘savage cold blooded killing’, ‘lynching’ and ‘slaughter’ were used about Israeli deaths but not Palestinian. The word ‘terrorist’ was used to describe Palestinians by journalists but when an Israeli group was reported as trying to bomb a Palestinian school, they were referred to as ‘extremists’ or ‘vigilantes’.


Sedan rapporten skrevs har inte mycket förändrats:
Bad News From Israel (Department of Sociology, Anthropology and Applied Social Sciences, University of Glasgow)
.

4 Comments:

Blogger vildvuxet said...

Klockrent.
Jag tog upp samma sak, dock utan hänvisning till mediaforskning jag inte kände till, under ett tal under en av manifestationerna mot Israel som ägt rum den senaste tiden:

http://vildvuxet.blogspot.com/2006/07/israels-offensiv-och-svensk.html

8:52 em  
Blogger Mattias Ericson said...

Man får tacka för denna intressanta studie. Lite mer vatten på mitt hjul om media som vår tids predikningar i kyrkopliktens era.

http://mattiase.blogspot.com/2006/07/nyheterna-och-reklamen-vr-tids.html

Mattias

12:40 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra skärpa, fin teoretisk anknytning och ett talande exempel.

Helt enkelt ett riktigt bra inlägg.

Sofia

10:18 fm  
Blogger PKFV said...

Mycket intressant rapport!

2:59 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home