onsdag, juni 21, 2006

SVT fast i rävsaxen

SVT skär ned nyhets- och samhällsprogrammen med ungefär 10 procent av deras budget, meddelar Resumé. SVT skriver att programmen Faktum och Dokument Utifrån kommer läggas ned, samtidigt som 20 miljoner kronor kommer skäras ned på nyheterna. Bland annat så gör man detta för att istället satsa på en dyr såpa som kommer sändas tre kvällar i veckan.


För min egen del anser jag att nedskärningen är oacceptabel, särskilt då man har SVT's strategi för "Fri television" i bakhuvudet.


I en allt mer kommersialiserad medievärld är det viktigt att det finns ett fritt, icke-kommersiellt medieföretag utan vinstsyfte, vars enda uppdrag är att producera och distribuera kvalitetstelevision till alla i Sverige - oavsett ålder, bakgrund eller bostadsort.

Det är som bekant högerns våta dröm att skrota den ickekommersiella televisionen. SVT har, och ska inte ha ett vinstintresse. De ska inte bry sig om tittarsiffror, eftersom det inte är deras huvudsakliga mål; deras mål är som bekant folkbildning och att utgöra ett alternativ till de kommersiella kanalerna som, likt alla andra företag, endast har ett enda mål, nämligen att gå med vinst åt deras aktieägare.

SVT sitter dock fast i en rävsax. Man kan inte helt ignorera tittarsiffrorna, trots att det inte är deras uppgift. Alltför låga tittarsiffror skulle för somliga vara nog för att ifrågasätta public servicekanalernas existensberättigande; varför ska vi betala för "tråkiga" program som nästan ingen ser. Alltså får nyhets- och samhällsprogrammen stryka på foten, och man väljer att satsa på (förmodat) säkra kort som såpor.

Det är en tråkig utveckling, som dock har pågått under en längre tid. Snuttifieringen och nöjesfixeringen leder knappast till ökad folkbildning, och sannerligen inte till fördjupad debatt och samhälleligt engagemang.


Läs även:
ProMemorian - SVT prioriterar såpor framför nyheter
.

11 Comments:

Blogger NoYes said...

Bra att du uppmärksammar nedskärningen. Det du skriver har hamnat på alba.nu/motvallsbloggen som dock verkar vara mest intresserad av sin Skandalkalender.

Hur ska det gå att ändra på media kan man fråga sig. Bra media är ju en förutsättning för demokrati. Saknas demokrati så blir följden dåliga media. Media behöver helt enkelt inte bry sig om en befolkning som inte har demokratiska verktyg till sitt förfogande - en befolkning som inte kan besluta i gemensamma frågor. En sådan befolkning kan behandlas som omyndiga barn av demokratins kreaatur - demokratur media.

Vår grundlag tillåter oss inte att ha beslutande folkomröstningar. Däremot går det bra att ha beslutande folkomröstningar vad gäller Melodifestivalen.

Den som för fram tanken om beslutande folkomröstningar blir avfärdad med argumentet - direktdemokrati tror jag inte på - det är för tungrott och människor är inte insatta i alla frågor.

Men naturligtvis ska vi inte rösta i alla frågor. Kanske vi inte ens behöver ha någon beslutande folkomröstning alls. Huvudsaken kan vara att vi ser till att grundlagen tillåter sådana. Nu är vi ju som väljare omyndigförklarade av vår egen grundlag. Vi har intte möjlighet att hota med folkomröstningar om åtgärder mot t.ex. att mer än en miljon svenskar ställts utanför arbetsmarknaden.

Vi lär inte få bättre media så länge som vi är omyndigförklarade som beslutsfattare! SVT kan nu skära ned på nyhets- och samhällsbevakningen - befolkningen behöver ju inte informeras - de har ju ändå ingen beslutanderätt - befolkningen kan få nöja sig med känslomässiga up and downs i form av nyheter om politikers skandalaffärer.

Vår så kallade demokrati är en demokratur! Ett fåtalsvälde - en oligarki. Hur vi ändrar på det verkar dock ingen riktigt vara intresserad av. Människor nöjer sig med snuttifieringen, nöjesfixeringen och skandalaffärerna. Kräver inte relevant information för att fatta beslut. Varför skulle människor kräva det? De har ju ingen beslutsrätt. Följden blir att "demokratin" urholkas vi är på väg mot en fullständig fasciststat. EMU-valet gav till resultat att människor slutade rösta.

Vi ska inte kalla det som inte är demokrati för demokrati. Kalla det indirekt demokrati - elitstyrt folkstyre - demokratur - skendemokrati! Så länge som vi använder ordet demokrati så förskönar vi - lurar oss själva - och det vill vi väl inte? Eller bättre leva kvar i en drömvärld? Fortsätta kalla vår demokratur demokrati?

1:03 em  
Blogger olydig said...

Jag håller med dig. Själv skulle jag gärna se fler folkomröstningar, men ser också varför somliga betraktar dem som problematiska. Grundläggande är vilken syn på demokrati man har. Är man mer lagd åt det Schumpeterianska realistiska hållet så är folkomrösningar problematiska och inte särskilt önskade, medan folkomröstningar är enormt viktiga förespråkare av en mer radikal form av demokrati.

Många kritiker till folkomröstningar menar att folkomröstningar kan undergräva auktoriteten i den representativa demokratin, vilken innehåller mekanismer som förädlar folkviljan, och vars institutioner är demokratiskt legitima. Av vikt är vilken syn man har på de valda representanterna.

Förespråkare av oberoende-teorin menar att representanterna i betydande grad skall handla oberoende av väljarna/medborgarna och som en god far fatta de beslut de anser vara bäst för sina undersåtar. Den står i tydlig kontrast till "ombudssynen", enligt Held vanlig inom marxismen, där representanternas plikt är att troget återge sina väljares omedelbara åsikter och intressen.

Ett kanske inte alltför orimligt antagande är att många förespråkare av folkomröstningar känner igen sig i ombudssynen, vilket blev tydligt i och med EMU-omröstningen 2003. En majoritet av riksdagsmännen förespråkade EMU, medan en majoritet av väljarna var emot. Om folkets företrädare inte representerar sina väljares åsikter, kan de då anses vara representativa och legitima?

Angående grundlagen och folkomröstningar så finns det faktiskt en öppning i Regeringsformen (8:15) för att riksdagen ska kunna utlysa beslutande folkomröstningar, eller snarare vad en del statsvetare kallar för semi-decisiva folkomröstningar. Den möjligheten har dock tyvärr aldrig utnyttjats ännu.

Dessutom skulle jag vilja se en öppning för folkinitiativ, kanske liknande de system som finns i Schweiz och Italien. Exakt var gränsen för en folkomröstning ska läggas (exempelvis 500,000 namnunderskrifter som i Italien, eller 10 procent av de röstberättigade vilket jag tror att Miljöpartiet föreslog) är en diskussionsfråga.

Sätts gränsen för lågt finns risken för ett "överdrivet" antal folkomröstningar vilket, enligt somliga, riskerar att leda till ineffektivitet och ett ointresse hos allmänheten för att gå och rösta. Sätts gränsen för högt, å andra sidan, kan det leda till ett demokratiskt underskott eftersom resurssvaga kan sakna kapacitet att mobilisera ett tillräckligt stort antal väljare.

Men kanske viktigast är att reformera systemet med "blanka" och ogiltiga röster, vilka faktiskt räknas som ja-röster i folkomröstningar. Systemet med "blanka" röster bör skrotas helt, eftersom det mest känns som en teknik avsedd att höja röstdeltagandet, vilket tycks vara ett självändamål. Ogiltiga röster skall räknas bort helt, så att valresultatet enbart står mellan ja och nejröster.

My two cents.

2:58 em  
Blogger Ulf Bjereld said...

Intressant och upplyst demokratidiskussion. Lutar mest åt att folkomröstningar är ett problem i den representativa demokratin trots allt. Vi luras också i att representativ demokrati betyder "likadan som jag-demokrati" vilket undergräver hela idéen.

Men, tänkte à propos bloggposten bara säga att jag är väldigt dyster över att Debatt läggs ned utan att ersättas med ett riksgemensamt debattprogram som lite grand kan fördjupa diskussionen kring nationellt intressanta frågor.

8:27 em  
Anonymous Kerstin said...

Det handlar, såvitt jag förstår, om att spara, och försämra, (vilket som vanligt kallas att förbättra i god Orwelsk stil). Både SR och SVT ska tydligen köpa in produkter i fortsättningen. Alltså kommer friställda journalister att tvingas starta egna prudktionsbolag och slita mer för sämre lön samt för förlorad tryggget.

Det är så man gör Sverige till ett bättre land för alla: Man släcker ljusen och ger alla varsin kniv! Den som blir sist kvar överlever!

12:11 fm  
Blogger olydig said...

Man släcker ljusen och ger alla varsin kniv! Den som blir sist kvar överlever!

Sluta Kerstin! Du ger bara SVT uppslag till nya såpor...

;-)

12:28 fm  
Anonymous Kerstin said...

Jo, jag vill ju att Public Service överlever och kommer gärna med tips om hur :-)

1:04 fm  
Blogger NoYes said...

Grundläggande är vilken syn på demokrati man har. Är man mer lagd åt det Schumpeterianska realistiska hållet så är folkomrösningar problematiska och inte särskilt önskade, medan folkomröstningar är enormt viktiga förespråkare av en mer radikal form av demokrati.

DU VERKAR PÅSTÅ ATT SCHUMPETER STÅR FÖR REALISM! SCHUMPETER VERKAR MER STÅ FÖR FASCISM - ELLER?

http://en.wikipedia.org/wiki/Schumpeter
Schumpeter and democratic theory

In the same book, Schumpeter expounded a theory of democracy which sought to challenge what he called the 'classical doctrine'. He disputed the idea that democracy was a process by which the electorate identified the common good, and politicians carried this out for them. He argued this was unrealistic, and that people's ignorance and superficiality meant that in fact they were largely manipulated by politicians, who set the agenda. This made a 'rule by the people' concept both unlikely and undesirable. Instead he advocated a minimalist model, much influenced by Max Weber, whereby democracy is the mechanism for competition between leaders, much like a market structure. Although periodical votes from the general public legitimise governments and keep them accountable, the policy programme is very much seen as their own and not that of the people, and the participatory role for individuals is severely limited.


FELET ÄR VÄL HUR MAN ANVÄNDER ORDET DEMOKRATI! ORDET BETYDER JU FOLKSTYRE och då ska det inte användas för att beteckna något annat! Representativ demokrati - det är en självmotsägelse! Det är ju då inte längre folket som styr. Representativ demokrati ska inte få kallas demokrati om man inte vill lura sig själv och andra. Varför inte kalla det för reprokrati? Eller oligarki eftersom väljarna fattar sina beslut utifrån medias syn ägda av en oligarki.

Du skriver:
Många kritiker till folkomröstningar menar att folkomröstningar kan undergräva auktoriteten i den representativa demokratin, vilken innehåller mekanismer som förädlar folkviljan, och vars institutioner är demokratiskt legitima. Av vikt är vilken syn man har på de valda representanterna.

Som sagt representativ demokrati är en självmotsägelse. Men man kan ju sen undra med vad som menas med "förädling"? Vem bedömer vad som är förädlat? Segrarna brukar ju skriva historien - så det lär väl bli representanterna som i sin självgodhet utnämner sig själva till "förädlade"? Eller du kanske har något facit för "förädling"?

Förespråkare av oberoende-teorin menar att representanterna i betydande grad skall handla oberoende av väljarna/medborgarna och som en god far fatta de beslut de anser vara bäst för sina undersåtar.

OBEROENDE TEORIN ÄR INTE DEN LIKA MED FASCISM? LEDARNA VET BÄST - BEHÖVER INTE FÅ NÅGRA RÅD! SCHUMPETER EN GÅNG TILL MED ANDRA ORD.

Den står i tydlig kontrast till "ombudssynen", enligt Held vanlig inom marxismen, där representanternas plikt är att troget återge sina väljares omedelbara åsikter och intressen.
OM OMBUDSMÄNNEN SKA ÅTERGE VÄLJARNAS INTRESSEN TROGET SÅ KAN MAN JU UNDRA VAD MAN SKA HA OMBUDSMÄNNEN TILL - VÄLJARNA KAN VÄL FÅ UTTRYCKA SIG SJÄLVA UTAN MELLANHÄNDER - SOM JU PÅSTÅS SÄGA SAMMA SAK SOM VÄLJARNA. DET HÄR MED OMBUDSMÄN VERKAR VARA LITE TÅRTA PÅ TÅRTA - ELLER OMBUDSMÄNNEN ÄR GARNERINGEN PÅ TÅRTAN?

Ett kanske inte alltför orimligt antagande är att många förespråkare av folkomröstningar känner igen sig i ombudssynen, vilket blev tydligt i och med EMU-omröstningen 2003. En majoritet av riksdagsmännen förespråkade EMU, medan en majoritet av väljarna var emot. Om folkets företrädare inte representerar sina väljares åsikter, kan de då anses vara representativa och legitima?
VARFÖR FRÅGA SÅ DUMT? NATURLIGTVIS ÄR DE KRIMINELLA! DE ÄR INGA FÖRETRÄDARE - DE Är FÖRRÄDARE - HELT ENKELT! ELLER DU KANSKE ÖNSKAR HA FÖRETRÄDARE SOM INTE FÖRETRÄDER DINA VÄRDERINGAR OCH ÄNDÅ KALLA DEM FÖRETRÄDARE... RESONEMANGEN BLIR SNURRIGA HELT ENKELT NÄR MAN SKA ÄRERÄDDA DET SOM INTE ÄR DEMOKRATI - NÄR MAN FÖRSÖKER KALLA EN DEMOKRATUR - ETT FÅTALSVÄLDE FÖR FOLKSTYRE - DÅ BLIR DET SVÅRT ÄVEN FÖR EN AKADEMIKER ATT FÅ DET ATT GÅ IHOP.

Angående grundlagen och folkomröstningar så finns det faktiskt en öppning i Regeringsformen (8:15) för att riksdagen ska kunna utlysa beslutande folkomröstningar, eller snarare vad en del statsvetare kallar för semi-decisiva folkomröstningar. Den möjligheten har dock tyvärr aldrig utnyttjats ännu.

DEN MÖJLIGHETEN KAN VÄL BARA ANVÄNDAS I VILANDE GRUNDLAGSFRÅGOR? DET GÅR INTE ATT HA BESLUTANDE FOLKOMRÖSTNINGAR OM T.EX. RIKSBANKEN OCH DESS PENNINGPOLITIK - VAD SKA VARA DESS MÅLSÄTTNING - MÄNNISKOVÄRDET=full sysselsättning ELLER PENNINGVÄRDET=låg inflation. SÅDANA FRÅGOR GER OSS INTE GRUNDLAGEN MÖJLIGHET ATT BESLUTA OM. Vi är för dumma helt enkelt. Folket vet inte sitt bästa! Mer än en miljon ställda utanför arbetsmarknaden. Det är så klart att de inte kan få besluta om penningpolitik, eller????

Du skriver:
Dessutom skulle jag vilja se en öppning för folkinitiativ, kanske liknande de system som finns i Schweiz och Italien. Exakt var gränsen för en folkomröstning ska läggas (exempelvis 500,000 namnunderskrifter som i Italien, eller 10 procent av de röstberättigade vilket jag tror att Miljöpartiet föreslog) är en diskussionsfråga.

Sätts gränsen för lågt finns risken för ett "överdrivet" antal folkomröstningar vilket, enligt somliga, riskerar att leda till ineffektivitet och ett ointresse hos allmänheten för att gå och rösta. Sätts gränsen för högt, å andra sidan, kan det leda till ett demokratiskt underskott eftersom resurssvaga kan sakna kapacitet att mobilisera ett tillräckligt stort antal väljare.
HUVUDSAKEN ÄR VÄL ATT GRUNDLAGEN SKRIVS OM. VI SKA INTE HA EN GRUNDLAG SOM OMYNDIGFÖRKLARAR FOLKETS STYRE! HUR SKA VI KUNNA KALLA VÅRT STYRELSESKICK FÖR DEMOKRATI NÄR GRUNDLAGEN SÄGER ATT VI INTE ÄR BESLUTSMÄSSIGA. TÄNK SJÄLV - EN STYRELSE SOM INTE FÅR RÖSTA - SÅ IN I H-LV-T- DUMT. SLUTA KALLA VÅR DEMOKRATUR DEMOKRATI - SÅ VI SLIPPER LURA OSS SJÄLVA!

Men kanske viktigast är att reformera systemet med "blanka" och ogiltiga röster, vilka faktiskt räknas som ja-röster i folkomröstningar. Systemet med "blanka" röster bör skrotas helt, eftersom det mest känns som en teknik avsedd att höja röstdeltagandet, vilket tycks vara ett självändamål. Ogiltiga röster skall räknas bort helt, så att valresultatet enbart står mellan ja och nejröster.
VARFÖR INTE FÖRESLÅ PÅ EN GÅNG ATT RIKSDAGSLEDAMÖTERNA KAN VÄLJA "AVSTÅR". DE SKA OCKSÅ BARA HA "JA" eller "NEJ" att välja på. NEJ-BLANKA RÖSTER eller "AVSTÅR" är ju också ett val - eller hur! Och naturligtvis är alla röstster som läggs på KalleAnkaPartiet(kap) och sen räknas som ogiltiga också ett val!


KANSKE VAR JAG HÅRD? ELLER HADE JAG FEL?

För mig handlar det lite om vad vi kan göra åt media - några chefer på SVT ska inte få urholka demokratin - genom att förstöra syn, hörsel och tal - på det som borde vara våra ögon, öron och talande munnar. Vad gör vi åt det?
Och är det inte Pagrotsky som är ansvarig för SVT? Varför sätts inte han i skamvrån? Eller den som gett dessa SVT chefer möjligheten att urholka demokratin.

Saken är nog den att så länge som väljarna inte har någon beslutsmakt - beslutande folkomröstningar - så kan översittarna i media fortsätta att se ner på väljarna. Varför informera dem som inget har att säga till om? De kan få hålla till godo med åttondelsfinaler mot Tyskland i Frankfurt däremot ska de inte hållas informerade om Europeiska Centralbankens självmål i Frankfurt. De har ju ändå inget att säga till om!

Vi behöver sätta ett annat namn än demokrati på vårt styrelseskick - fascism är ju att ta i - men varför inte mjuscism?

Ett mjukt spöknippe som slår ner oss med hjälp av medias ord. Ser till att sätta gallren inuti oss - göra våra egna jag till galler. Vi ska lära oss att vi endast har rätt att ha folkomröstningar i Melodifestivalen - något annat kvalar vi inte in för... Vad var det han hette som stod för den ideologin? Skumpeter eller något sådant.

1:11 fm  
Blogger olydig said...

Okej, nu vet jag vem du är och att vi har diskuterat demokrati tidigare, fast då var du anonym. Jag orkar inte ta den diskussionen en gång till, eftersom du, nu som då, börjar skriva dina meningar i versaler och använda dig av ett alltför jobbigt språk.

Som jag skrev då så anser jag inte att Schumpeters syn på demokrati skulle vara mer realistisk än någon annan, det är han själv som har beskrivit den som sådan.

Som jag också skrev tidigare så är din syn på demokrati, som uppenbarligen är en radikal form av direktdemokrati, ingen absolut sanning. Det finns andra människor som förespråkar en annan typ av demokrati, och det går inte att säga att de har mer rätt eller fel än du. Ni har helt enkelt skilda åsikter.

Som sagt, jag skulle gärna se fler folkomröstningar, men vi har uppenbarligen olika sätt att argumentera.

10:56 fm  
Blogger NoYes said...

Enklast är väl att översätta demokrati till svenska och det lär bli folkstyre. Och hur kan folket styra om de inte enligt grundlagen har rätt att ha beslutande folkomröstningar?

Men det går ju att konstatera att de flesta inte är intresserade av att få besluta tillsammans i folkomröstningar - de nöjer sig med Melodifestivalen - så det verkar inte gå att diskutera frågan...

Du skriver:
Som sagt, jag skulle gärna se fler folkomröstningar, men vi har uppenbarligen olika sätt att argumentera.

Men du skriver inte beslutande folkomröstningar...
Visst - jag förstår också att det blir problem när nio miljoner ska vara med och besluta... men det blir ju också problem om inte nio miljoner får besluta... sen är vi ju sex miljarder på den här planeten och det sitter 16 företrädare för dessa i FN:s säkerhetsråd... det verkar ju lite problematiskt... och USA sk-ter i säkerhetsrådet... men inte många verkar ha några förslag... de flesta försöker läsa de lite lättare problemnen först - verkar det som...

Men SVT:s programpolitik hade du inget riktigt svar på. De sitter fast i rävsaxen. Heter inte den rävsaxen Pagrotsky? Eller vad ska vi skylla på?

En gång i tiden fanns det ett statligt monopol - nu finns det kommersiellt media oligopol. Och SVT verkar ju inte vilja lägga ner sig självt för de kommersiella är ju experter på såpor.

Ska inte svenskarna få besluta om vilken mediastruktur de vill ha?
Få rösta tillbaka det statlia monopolet eller kanske se till att det går att upprätta journalistägda media. Varför ska vi överlämna dessa frågor till marknadskrafterna eller ett och annat statsråd?

Du uppmärksammar problemet med SVT men du försöker inte ge någon lösning! Det här med SVT;s programpolitik är ju snart glömt - så varför bekymra sig om lösningar? Människor är ju nöjda med underhållning, eller?

4:39 em  
Blogger olydig said...

Pagrotsky är knappast rävsaxen, snarare så sitter han själv däri med det system vi har idag. SVT ska sköta sig självt, och lägger sig Pagrotsky (eller den kulturminister som sitter vid tillfället) i detaljstyrningen av SVT, så dröjer det inte länge innan anklagelserna om ministerstyre haglar. Å andra sidan brukar just hänvisningar till ministerstyre vara bekväma då ministrar inte vill lägga sig i frågor som de upplever som känsliga.

Vad har du själv för lösning?

7:01 em  
Anonymous Anonym said...

Visst är det så att om vi verkligen levat i en "fri demokrati" så hade makten (den beslutande, inte diskussionsklubben regering & Riksdag) funnits nära oss och vi hade själva fått rösta i avgörande frågor som:

"Tycker du att vi skall skriva under avtal som förbinder oss att privatisera och sälja ut all gemensam egendom och infrastruktur till privata profitörer?"

"Tycker du att vi skall skänka ut våra maktmedel till bankirer och direktörer och ge riksbanken självstyre?"

9:11 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home