fredag, oktober 07, 2005

Göring och kriget mot terrorismen

Jag har snubblat över ett citat ur boken Nuremberg Diary, av Gustave Gilbert, en underrättelseofficer som intervjuade flera nazister som var fängslade inför krigsrättegången. En av de han talade med var Hermann Göring, som 18 April 1946 skall ha sagt en sak som får det att isa sig längs ryggraden. Följande är ett utdrag ur boken:

"Why, of course, the people don't want war," Goering shrugged. "Why would some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best that he can get out of it is to come back to his farm in one piece. Naturally, the common people don't want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship."

"There is one difference," I pointed out. "In a democracy the people have some say in the matter through their elected representatives, and in the United States only Congress can declare wars."

"Oh, that is all well and good, but, voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country."

Parallellerna till idag är slående. Från Bill O'Reilly som kallar människorättsgruppen ACLU för "terrorister", till Rush Limbaugh som ifrågasätter krigsmotståndarnas "patriotism". Exemplen kan göras många. Ospecificerade hot står som spön i backen, som vid Bush's presskonferens 11 oktober, 2001:

Today, the Justice Department did issue a blanket alert. It was in recognition of a general threat we received. This is not the first time the Justice Department have acted like this. I hope it's the last. But, given the attitude of the evildoers, it may not be.

Generella uttalanden som ovan leder till en ständig känsla av rädsla, att man kommer bli angripen vilken sekund som helst. Gång på gång matas vi med dessa varningar, oftast utan att någonting händer. De gånger då någonting verkligen händer, har det märkligt nog inte föregåtts av någon varning. Kongressledamoten Jim McDermott sade att "man kan få rädda människor att göra vad som helst". Hur?

Well, you make them afraid by creating an aura of endless threat. They played us like an organ. They raised the orange, up to red, then they dropped it back to orange. They will continue, in my view, as long as this administration is in charge, of every once in a while, stimulating everybody to be afraid. Just in case you forgot. It's not gonna go down to green or blue. It's never gonna get there.

Är det fler än jag som får kalla kårar?


Andra bloggar om: , , ,

9 Comments:

Blogger Adam Clair Stremler said...

Nice blog, keep up the good work!
Your blog is creative and I like your attitude.
This is my favorite site at the moment:
Free Downloads
Regards,
Adam Clair

12:04 fm  
Blogger olydig said...

Hej Adam!

Tack för ditt beröm av min blog. Jag är glad att du tycker om den, och även imponerad att du kan läsa den trots att jag skriver på svenska.

Tack för länken. Jag kommer säkerligen ha stor nytta av dessa gratis nedladdningar i framtiden.


Din högt värderade kommentar får mig att tänka på en gammal sång av Monty Python:

Spam! Spam! Spam! Spam!
Lovely spam! Wonderful spam!
Spam spa-a-a-a-a-am spam spa-a-a-a-a-am spam.
Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam!
Spam spam spam spam!

12:12 fm  
Blogger yabosid said...

idén om det eviga kriget för att förslava massorna är inge nyhet. Det faktum att Bush erkänt kriget mot terrorn inte kan vinnas men att vi skall fortsätta med det ändå, och ingen reagerar.. ger mig kalla kårar.

4:49 em  
Anonymous Leif Erlingsson said...

Hur var det nu?, "Evigt krig för evig fred"... Eller Orwells "Krig är fred", kort och gott. Jag håller med yabosid, att ingen reagerar ger även mig kalla kårar. Och det är inte som att vi inte har försökt väcka folk. Jag och andra har försökt väcka dessa frågor både med media och politiker - men mötts av förnekelsereaktioner.

Jag ska fråga min bror om jag får lägga ut ett brev han skrev till deltagarna i Folk och Försvars kongress - brevet skrevs strax före Tsunami-katastrofen baserat på det preliminära programmet för konferensen, och brevet föreslog att istället för den amerikanska agendan diskutera det som är av intresse för Sverige - och här föreslogs i detalj vad som bör diskuteras. Mottagarna inkluderar flera partiledare. Iallafall, sedan kom Tsunamin, och konferensen kunde istället koncentrera sig på den mycket viktigare frågan om hur man skulle hantera nästa Tsunami-katastrof i Thailand med Svenskar inblandade.

7:01 em  
Blogger pelpet said...

Det finns en Firefox-plugin som visar U.S. Homeland Security Threat Level i statuslisten. En riktigt otrevlig grej faktiskt. Jag installerade den som ett skämt men tog bort den rätt snabbt eftersom det kändes okomfortabelt att ha den där varnandes för död och terror.

1:46 fm  
Anonymous Kerstin said...

Så har vi dagens mest upprepade floskel: Du tror väl inte på konspirationsteorier! Som om ingenting någonsin planerades.

3:36 fm  
Anonymous Leif Erlingsson said...

En av de viktigaste sakerna som sades ovan var att det finns hopp - starkt motstånd - i det stora landet. Se även http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=18#18 och http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=26#26

Den senare länken innehåller texten:

LÅNGT CITAT BÖRJAR

EN ANNAN ***JÄTTEVIKTIGT*** UNDERRAPPORTERAT FENOMEN är det oerhört starka motståndet inom USA. Counties, städer, ja även SJU (7) _HELA_ STATER i USA - totalt 389 "communities" i totalt 43 stater, representerade totalt 62 MILJONER AMERIKANER - har skrivit resolutioner enligt vilka de motsätter sig delar av de USA-amerikanska anti-medborgarrättsliga så kallade patriot-lagarna. Läs listan på de 389 "communities" och vad det i varje enskilt fall handlar om på American Civil Liberties Unions hemsida:

List of Communities that have Passed Resolutions
http://aclu.org/SafeandFree/SafeandFree.cfm?ID=11294&c=207

Om ni inte vet vad ni ska rapportera om detta mycket starka fenomen så kanske Karyn Strickler i counterpunch kan ge ideér:

April 14, 2005 Montana vs. the Patriot Act Red States Rebellion
By KARYN STRICKLER
http://counterpunch.org/strickler04142005.html

``There is a bi-partisan, grassroots rebellion afoot in American, a movement to resist the USA PATRIOT Act. The Bush Administration, United Stated Congress and mainstream media had better stand-up and take notice as pressure builds to reform provisions of the Act that violate American civil liberties.''

Det handlar som synes inte om partipolitik, utan motståndet går tvärs över de politiska blockgränserna.

VARFÖR RAPPORTERAR INTE SVENSKA MEDIER OM DETTA STARKA INRE MOTSTÅND? Har svenska medier tagit ställning för regimen och patriot-lagarna, mot stora delar av det amerikanska folket?

LÅNGT CITAT SLUTAR

Ja, som kanske framgår så är detta text ur ett mail till några nyhetsredaktioner. Jag har inte fått något svar...

3:00 em  
Anonymous Leif Erlingsson said...

Kopiorna hamnade här:
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=149#149
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=44#44

Mvh Leif

2:41 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Men v a d skall de ta sig till när oljan tar slut?

11:25 fm  

Skicka en kommentar

<< Home