söndag, oktober 16, 2005

Diskriminerade av polisen

Kaliber i P1 har gjort ett bra reportage om hur kvinnor och invandrare blir diskriminerade i brottsutredningar. De har granskat 7.000 polisanmälningar från 2003, och sett hur fallen behandlas av polisen. Deras resultat är bland annat:

  • Chansen att få en åklagares bedömning av ditt ärende, är större om du är man. Risken att ditt fall läggs åt sidan, är större om du är kvinna. Var tredje man får sitt ärende redovisat för en åklagare. Var fjärde kvinna.
  • Chansen för ett brottsoffer med svenskt namn att gå vidare i rättsprocessen är större än chansen för ett brottsoffer med utländskt namn. Var tredje svensk får ärendet redovisat, var fjärde utlänning.
  • En svensk man har dubbelt så stor chans att få sin anmälan till åklagare, än en kvinna med utländskt namn. Var tredje kontra var sjätte.

Även när de räknar bort brott som vanligtvis anses vara svårutredda, som sexualbrott och hustrumisshandel, så finns mönstret kvar. Professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, säger:

Ja, jag ser ju att hur ni än vrider och vänder på materialet så får ni den här skillnaden, att svenska män tas mera på allvar av polisen och invandrarkvinnorna tas mindre på allvar, säger Sarnecki. Ni har hittat någon form av diskriminering som vi faktiskt inte har vetat om. För att var helt säker skulle man behöva jämföra likartade brott, och det låter sig inte göras i det här materialet för då blir det för få brott. Skillnaderna som uppkommer kan bero på slumpen. Samtidigt är det så att eftersom du visar det i kategori efter kategori så talar det för att du har hittat en riktig tendens.

Som JÄMO Claes Borgström säger, så är det precis så här strukturell diskriminering ser ut, ett uttryck som närmast blivit förlöjligat i den borgerliga pressen. Sist ut i raden var en krönika i SVD av Thomas Idergard från "omvärldsanalysföretaget" (vad nu det kan vara) Minds, och inte helt otippat gammal ordförande av Moderata ungdomsförbundet. Han skriver under rubriken "Gör en stopplag för genusfrågan":

Hela det så kallade genusperspektivet är ett gift som lär människor att se sig som enbart delar av ett kollektiv, utan eget ansvar och utan egna möjligheter att göra något av sina liv, helt hjälplöst utlämnade till mystiska "strukturer" som bara en liten upplyst elit riktigt kan se, förstå och bekämpa med staten som murbräcka. Att detta gift höjs upp till politisk norm av en riksdagsmajoritet må vara en sak - riksdagsmajoriteter kan ju bytas ut vid allmänna val.

En upprensning i genusträsket kan bara åstadkommas genom dels en omedelbar nedstängning av alla myndigheter och delegationer som enbart ägnar sig åt att specifikt främja forskning kring genusperspektiv och könsmaktsordning, dels att riksdagen stiftar en särskild stopplag som förbjuder att skattemedel används till genusinriktade utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter, företag och föreningsliv.

Är det fler än jag som känner för att maila Kalibers "giftiga" reportage till Idergard? I Kalibers reportage ser vi ju prov på dessa "mystiska strukturer" som han inte vill kännas vid. Menar Idergard att det skulle vara slöseri med skattepengar att reda ut om kvinnor blir strukturellt diskriminerade av polisen, då det skulle vara ett projekt som undersöker könsmaktsordningen ur ett genusperspektiv? Anser Idergard att det är acceptabelt att kvinnors polisanmälningar inte tas på lika stort allvar som mäns? Vilken annan förklaring skulle Idergard vilja lämna än att det handlar om strukturell diskriminering? Slumpen?

thomas.idergard@unitedminds.se
.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

16 Comments:

Anonymous Kerstin said...

Och vem förundras över att moderater vill lägga ner Statistiska centralbyrån?

Moderater och Timbroföreterädare är inte individualister, de är extrema nominalister, den filosofiska inriktning som gör all diskussion ovanför nivån rent skvaller om Greta och Olle, omöjlig!

Tillbaka till stenåldern!

12:55 fm  
Anonymous simon j said...

Jag kanske lyssnade slarvigt, men jag har inte förstått om siffrorna justerats för hur många anmälningar som inkommit från respektive kön eller etnisk grupp. Om det är så (vilket jag tror) att betydligt fler män än kvinnor anmäler brott, kan jag inte se det som ett tecken på diskriminering att fler mäns än kvinnors anmälningar också leder till åtal.

Men det kan ha varit så att siffrorna justerats för detta...

3:16 em  
Anonymous Anonym said...

"Omvärldsanalys"? Vad fasen är det? Läsa tidningen?

6:03 em  
Anonymous Anonym said...

Kan någon bevandrad person ge en genushandikappad person en definition på "strukturer" i detta sammanhang? Det är svårt att bemöta resonemanget om man inte vet vad som undersökningen påstås bevisa...

6:17 em  
Blogger olydig said...

Genushandikappad...

:-)

Förlåt, det lät ganska roligt bara!

Jag ska försöka skriva ett inlägg om genus 101, men det kan nog ta ett par dagar. Kommer vara lite upptagen.

Lite snabbt kan man säga att den strukturella diskrimineringen i det här fallet tycks basera sig på kön, det vill säga att du blir annorlunda behandlad på grund av vilket kön du har. )Dock tar de även upp etnicitet som en ytterligare faktor, men vi kan koncentrera oss på kön för tillfället för att göra det lite enklare)

Generellt kan man säga att "strukturerna" hör samman med ett så kallat realistiskt synsätt, som lite enkelt menar att det finns saker vi inte kan se, mäta, väga mm. Däremot kan vi iaktta konsekvenserna av strukturerna, hur de manifesterar sig.

Ett exempel på detta skulle kunna vara att kvinnor behandlas annorlund av polisen på grund av att de är just kvinnor. Det finns ingenting uttalat som går att iaktta, ingen dikterad policy eller sådant, men vi kan se konsekvenserna av den bakomliggande logiken, strukturen.

Ett annat exempel kan vara "kvinnliga" och "manliga" yrken. Hur "kvinnliga" yrken generellt har lägre lön än "manliga" osv. vilket till och med Svenskt Näringsliv har insett (dock vill de inte kännas vid strukturen, vilket jag skrivit om tidigare här och här).

Poängen med strukturer är att det visar generella samband. Man kommer alltid kunna visa upp en kvinnlig kusin som tjänar mer, eller en tjejkompis som direkt fick hjälp av polisen. Men strukturer försöker se till helhetsbilden.

Det är bland annat det som kan reta liberaler, eftersom de ser strukturer som en "kollektivisering". De menar att individer handlar fritt och inte utifrån "mystiska strukturer".

Frågan är då: Väljer folk särskilda yrken, som anses vara "kvinnliga" respektive "manliga", av fritt val, eller på grund av att de har socialiserats in i olika roller? Är det verkligen "naturligt" att kvinnor ska ha större ansvar för hem och barn, eller är det något som vi har "lärt" oss? Som du kanske förstår så tror jag på det senare påståendet.

Jag vet inte om du blev så mycket klokare av det här, jag fattar knappt själv vad jag har skrivit. Jag ska försöka skriva lite mer ingående en annan gång, jag är lite stressad nu.

7:23 em  
Anonymous Anonym said...

Man tackar för de båda förklaringarna. Om man skall sammanfatta så är alltså tanken med "strukturer" på ett ungefär att grupp x "i genomsnitt" behandlas annorlunda än grupp y. Detta resonemang kan man ju iofs köpa, och undersökningen har säkert rätt rent faktiskt i att vissa grupper diskrimineras. Detta kan kanske vara av intresse för att analysera problem och svagheter i t ex myndighetsutövning. Däremot måste jag hålla med ovanstående om att begreppet är ganska meningslöst när man börjar titta på åtgärder till dessa problem. Man kan ju t ex knappast införa ett påbud om att alla kvinnors polisanmälningar skall tas på 25% mer allvar än mäns dito som kompensation. De fel som eventuellt begås inträffar ju de facto i varje enskilt fall, på individnivå. Detta ger som jag ser det att de måste beivras på individnivå så länge ingen kan bevisa en sammansvärjning.

1:11 fm  
Anonymous simon j said...

Anonymus -
Det beror ju lite på hur man ser på världen... Det finns ganska starka krafter som på olika håll verkar för att styra det statistiska utfallet av våra individuella val. Meningen är att man på det sättet på sikt ska komma till rätta med de orättvisor som ligger bakom att vi på individnivå bestämmer oss för saker som leder till statistiska snedfördelningar.

Det går t.ex. utmärkt att införa en lag som säger att i hälften av de ärenden som leder till åtal skall målsäganden vara kvinna. Frågan är mest om man tror att detta är en åtgärd som leder till något gott eller inte.

12:06 em  
Anonymous Anonym said...

Det går t.ex. utmärkt att införa en lag som säger att i hälften av de ärenden som leder till åtal skall målsäganden vara kvinna.

Ok visst, det går (i betydelsen att det är teoretiskt och kanske även praktiskt möjligt), men man måste vara ganska sjuk i huvudet för att på allvar överväga att genomföra det i verkligheten. Ett system där åtalen väcks baserat på vilket kön målsäganden har har ingenting i en rättsstat att göra.

1:40 em  
Anonymous Anonym said...

Ett system där åtalen väcks baserat på vilket kön målsäganden har har ingenting i en rättsstat att göra.

Fast är det inte det systemet vi har redan idag, vilket Kaliber pekar ut? Redan idag så väcks ju åtalen systematiskt baserat på vilket kön målsäganden har, då kvinnor är klart underrepresenterade.

2:05 em  
Anonymous Kerstin said...

Fast man kan ju faktiskt utbilda de berörda, polisen alltså, ja varje enskild polis förstås ( för att tillfredsställa dem som anser att man bara kan diskutera Greta, Olle, Nisse, Eskil, Albin etc ... upphöjt till n) till fördjupad insikt om vad de faktiskt gör - och i alla fall hoppas att det kan leda till att poliserna blir mer medvetna och därför inte diskriminerar kvinnor lika mycket, eller förhoppningsvis inte alls.

11:19 em  
Anonymous Anonym said...

Fast är det inte det systemet vi har redan idag, vilket Kaliber pekar ut?

Inte om jag förstått saken rätt. Vad de hävdar är att det i praktiken finns diskriminering. Inte att systemet är avsett att diskriminera.

12:19 fm  
Anonymous Anonym said...

Vad de hävdar är att det i praktiken finns diskriminering. Inte att systemet är avsett att diskriminera.

Men effekten är densamma för kvinnorna. De diskrimineras systematiskt redan idag.

9:38 fm  
Anonymous Anonym said...

Men effekten är densamma för kvinnorna. De diskrimineras systematiskt redan idag.

Kanske det, men nu talade vi om hur systemet var avsett att fungera.

Och att diskriminera ännu mer fast åt andra hållet är inte en bra lösning på detta problem.
Lösningen är att tillämpa de regler som redan finns och att beivra de individuella felaktigheter som begås.

6:42 em  
Anonymous Anonym said...

Lösningen är att tillämpa de regler som redan finns och att beivra de individuella felaktigheter som begås.

Fast kan man verkligen tala om "individuella felaktigheter" när vi ser diskriminering på ett strukturellt plan? Det är ju det här som är liberalernas svaga sida. Genom att ignorera helhetsbilden och bara fokusera på individnivå så kommer man aldrig till problemets kärna: Varför diskrimineras kvinnor systematiskt?

7:20 em  
Anonymous Anonym said...

De diskrimineras systematiskt redan idag.

Jag missade den formuleringen i mitt tidigare svar. Den är felaktig. "systematiskt" skulle innebära att poliserna följer ett regelverk som uttryckligen påbjuder diskriminering. Om du kan bevisa detta så är "systematiskt" ett passande ord, annars ej.

Fast kan man verkligen tala om "individuella felaktigheter" när vi ser diskriminering på ett strukturellt plan?

Självklart kan man det. Om inte så bör vi i konsekvensens namn exempelvis genast sluta med att åtala och bestraffa individuella brottslingar och istället ge hela Sveriges befolkning ett genomsnittligt straff på några år i finkan.

9:23 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, där har vi en punkt vi aldrig kommer enas om. Eftersom du har en liberal grundsyn, och endast ser till händelser på individplan, och jag har en mer strukturell syn, och ser mer till helhetsbilden.

Det handlar inte om att ge alla i Sverige ett genomsnittligt straff, det är bara löjligt. Vad som däremot behövs är att försöka påverka den bakomliggande strukturen: Vad är det som gör att kvinnor diskrimineras systematiskt, trots att det inte finns ett regelverk som säger så?

9:21 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home