söndag, september 18, 2005

"Vårdnadsbidrag" en kvinnofälla - Uppdatering

Jag skrev tidigare om att det "vårdnadsbidrag" som två moderata kommunpolitiker vill införa är en kvinnofälla, eftersom det med största sannolikhet kommer påverka kvinnors position i arbetslivet negativt, då de i högre grad än männen kommer stanna hemma och ta hand om barnen. Redan idag tar kvinnor ut lejonparten av föräldraförsäkringen, och företrädare för LO skriver idag på SVD's Brännpunkt hur det har påverkat kvinnors situation:

En del av diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden har sin grund i att de bedöms som mer riskfyllda att anställa. De får sämre villkor som en följd av bland annat de långa perioderna som de sammanhängande är borta från arbetsmarknaden på heltid för att de får barn.

Vår studie visar att andelen heltidsarbetande kvinnor var 75 procent före föräldraledigheten. För män var motsvarande andel 94 procent. Enbart 47 procent av alla kvinnor arbetar dock heltid efter föräldraledigheten, medan hela 93 procent av männen gör detsamma. Kvinnors heltidsarbete faller således kraftigt efter föräldraledigheten, medan mäns arbetstid inte tycks påverkas alls. Det är ett mycket skevt mönster.

Hur kommer det se ut om moderaternas förslag om "vårdnadsbidrag" genomförs? Kvinnor kommer stanna hemma med barnen en längre tidsperiod och kommer således att vara borta från arbetslivet ännu längre än idag.

Moderaternas förlag är inte könsneutralt, eftersom det kommer slå mot könen på helt olika vis. Medan män knappt kommer påverkas alls, så kommer kvinnors situation i arbetslivet att starkt påverkas negativt.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

5 Comments:

Anonymous Kerstin said...

Ja, och därmed kvinnors pensioner, som ju redan har försämrats radikalt med nya peniossystemet.

6:04 em  
Blogger olydig said...

Precis, Kerstin. Det är en väldigt viktig aspekt du tar upp.

6:19 em  
Blogger jinge said...

Kvinnofälla och ett lagbrott i nuvarande utformning..

6:25 em  
Blogger Erik F said...

Föräldraförsäkringen är en kvinnofälla för att den är alldeles för lång. Många kvinnor ser ledigheten som ett betalt "friår". Tror sjutton att arbetsgivarna tvekar att anställa. Korta ned ledigheten till sex månader max. Inget barn mår bättre eller utvecklas till en sundare människa bara för att pappa eller mamma lallar omkring hemma 1½ år.

1:35 em  
Blogger olydig said...

Det stora problemet är fortfarande att det är kvinnorna som tar ut lejonparten av föräldraförsäkringen, och det är det som gör att arbetsgivare tvekar att anställa kvinnor. Skulle de ta ut lika mycket så skulle vi inte se den här skevheten i arbetslivet, som LO rapporterar om.

Varför tar kvinnor ut större delen av föräldraförsäkringen? Dels på grund av gamla stela könsroller, men framförallt på grund av de "kvinnliga" yrkena är mer lågavlönade än de "manliga". Det är det här som är det stora problemet.

2:02 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home