lördag, september 10, 2005

"Vårdnadsbidrag" en kvinnofälla

De moderata politikerna i Nacka och Sollentuna, Mats Gerdau och Maria Stockhaus, skriver i SVD's Brännpunkt under rubriken "Bilda daghem åt ditt eget barn", att de vill "skapa valfrihet för barnfamiljerna" genom att införa en "barnpeng". Enligt SVD är tanken att man ska stanna hemma med sitt barn och få ersättning av kommunen:

Förslaget går ut på att en förälder kan ansöka om att bli auktoriserad som privat familjedaghem. Man anlitar sig själv som daghem för sitt barn och tar emot barnomsorgschecken själv, runt 5 000-6 000 kronor i månaden per barn.

Hur skulle det se ut i verkligheten? Vems "valfrihet" talar vi om? Dagens Metro visar (omedvetet) upp de väntade konsekvenserna av förslaget. De intervjuar ett ungt par:

Brizeth Landa och Michel Coello skulle vilja att någon av dem kunde vara hemma med Kevin tills han blir fyra år. – Det skulle kännas bra att kunna vara hemma med sitt barn, säger Brizeth, jag tror att jag skulle klara mig på ungefär 6000 kronor om min man jobbar.

Självklart skulle det vara kvinnan som stannar hemma. Redan idag tar kvinnor ut en majoritet av föräldraförsäkringen. Varför? Givetvis på grund av att de tjänar sämre, strukturellt sett. Familjen förlorar pengar om mannen stannar hemma, på grund av att han har en högre lön. Resultatet blir att kvinnor skjuts ut från arbetsmarknaden och återigen får ta hand om hemmet.

Att "kvinnliga" yrken är undervärderade jämfört med "manliga" är ingen hemlighet. Till och med Svenskt Näringsliv skriver om det i sin rapport, "Lika eller inte – om män och kvinnor i lönestatistiken":

Bland 25 yrken, där medianlönen är mellan 15 500 kr och 18 000 kr, är det 13 som kan beskrivas som kvinnodominerade, 4 som är mansdominerade och 8 där fördelningen är relativt jämn.

I pressmeddelandet som gick ut från Svenskt Näringsliv står det dock:

Vi har också tittat på om det finns belägg för påståendet att det förekommer systematisk lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi hittar inget belägg för ett sådant påstående, konstaterar Håkan Eriksson, expert på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna.

Han måste ha glömt att han ett par rader tidigare skrev:

Skillnader i lön mellan kvinnor och män kan till stora delar förklaras i skillnader i yrkes-, utbildnings- och företagsval. [...] De traditionella skillnaderna mellan mäns och kvinnors yrkesval lever kvar.

Det är ju precis det här som är problemet, att kvinnor "väljer" yrken och utbildningar som "traditionellt" är kvinnliga och därmed underbetalda. Vilka yrken är det då som kvinnor "väljer" och som enligt Svenskt Näringslivs rapport är lågavlönade? Bland dessa yrken hittar vi barnskötare, sömmerskor, städare, vårdbiträden, personliga assistenter, köks- och restaurangbiträden mm. Gemensamt för dessa yrken är att de "traditionellt" sett har utförts i hemmet av kvinnor, men som nu kommodifierats och förts ut på "marknaden".

En anledning till Sverige har en hög grad förvärvsarbetande kvinnor är på grund av den gemensamma barnomsorgen. Moderaterna, vilka som vanligt är bakåtsträvare, vill få in kvinnorna i hemmet igen, som det var på "den gamla goda tiden".

Att det är just kvinnorna som ska stanna hemma och ta hand om barnen är en outtalad självklarhet, vilket artikeln i Metro (ofrivilligt) illustrerar, där en del människor på gatan ställs frågan: "Skulle du vilja ha dagis hemma?". Givetvis är alla tre tillfrågade kvinnor...


Andra bloggar om: , , , , , ,

6 Comments:

Blogger pelpet said...

Självklart kommer det att vara mest kvinnor som är hemma med barnen. Men är inte vuxna människor själva kompetenta att avgöra om de vill vara hemma med barnen eller ha dem på dagis?

Att endast ge statligt stöd till en barnomsorgsform med motiveringen att det är dåligt för jämställdhetsstatistiken om för många kvinnor är hemma med barnen är en inställning som andas stora mängder översitteri. (Däremot finns det flera andra goda argument för dagis, men det är en annan sak).

Jämlikhet innebär att ge alla lika stora möjligheter, inte att tvinga folk att agera på ett sätt som leder till jämna siffror.

2:38 fm  
Blogger olydig said...

"Självklart kommer det att vara mest kvinnor som är hemma med barnen."

Varför ska det vara självklart att det är just kvinnorna som ska stanna hemma med barnen? Det är ju just det här som är poängen!

Dn liberala "valfriheten" är ju inte lika för alla, som jag försökte förklara. Eftersom kvinnor tjänar sämre på ett strukturellt plan, så kommer de i högre grad tvingas vara hemma med barnen, vilket de är redan idag, och ha sämre chanser att avancera inom yrkeslivet, vilket vi ser redan idag.

Det här är inte ett könsneutralt förslag.

11:19 fm  
Blogger pelpet said...

Anledningen till att fler kvinnor än män kommer att vara hemma med barnen är:

1. Det du säger - att kvinnor har lägre lön och har ekonomiska skäl att stanna hemma.

2. Tradition. Av tradition brukar kvinnor ägna mer tid åt barnen än männen.

..därav "självklart".

Din invändning mot valfriheten dock inte korrekt. Det här förslaget har två effekter:

1. Det ökar valfriheten för de familjer där ekonomiska förutsättningar finns för att faktiskt vara hemma, t.ex. familjer med en högavlönad person. Samt för grupper av familjer där man i vänkretsen kan samarbeta om barnskötseln.

2. Det påverkar inte valfriheten för de som inte har ekonomiska och sociala förutsättningar, t.ex. en familj med två medelinkomster och normala utgifter.

Det är alltså ingen som tvingas till någonting, om man vill kan man fortsätta med dagis på samma sätt som idag.

Vissa stör sig på tanken att (främst) kvinnor kan vara hemma med barnen eftersom det är dåligt för jämställdheten, och det är den attityden jag stör mig på. Typiskt klåfingriga politiker att lägga sig i hur folk organiserar sitt privatliv för att få snyggare siffror i statistiken.

5:54 em  
Blogger olydig said...

Nej, jag tror inte att du har läst mitt inlägg tillräckligt noga. Jag ifrågasätter "traditionen" av att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om barnen.

Den liberala "valfriheten" är en chimär, och det är därför det här förslaget kommer slå snett, det är inte könsneutral på något sätt. Om man inte har lika förutsättningar, hur "fritt" är då ens val?

Angående de effekter du tar upp:

"1. Det ökar valfriheten för de familjer där ekonomiska förutsättningar finns för att faktiskt vara hemma, t.ex. familjer med en högavlönad person."

Jag valde att lägga emfas vid ordet en, eftersom det är bland annat här som förslaget brister. Som jag tidigare har berättat så tjänar kvinnor, på ett strukturellt plan, sämre än män, så det är kanske inte orimligt att tro att den "högavlönade personen" i familjen är mannen. Resultatet är givetvis att kvinnan kommer stanna hemma och ta hand om barnen, eftersom familjen skulle förlora mer pengar på om mannen stannade hemma, eftersom han har högre lön. Varför tror du att kvinnor redan idag tar ut lejonparten av föräldraförsäkringen? Jag anser att det har två förklaringar:

1. Genusstrukturen - människor socialiserats in i roller där det ses som "naturligt" och "traditionellt" att det är just kvinnan som ska ta hand om barnen.

2. Strukturell lönediskriminering - "kvinnliga" yrken har sämre lön än "manliga", vilket till och med Svenskt Näringsliv har insett. De "kvinnliga" yrkena är desamma som tidigare utfördes i hemmen, men som nu har kommodifierats och förts ut på "marknaden". Men tydligt är att de fortfarande har låg lön och "status" jämfört med "manliga" yrken.

Resultatet av det här förslaget blir att kvinnor skjuts ut från arbetsmarknaden vilket försämrar deras möjligheter till karriär. Redan idag är arbetsgivare tveksamma att anställa kvinnor av en viss ålder, på grund av "risken" att de ska bli med barn.

11:00 em  
Blogger pelpet said...

Jag ifrågasätter "traditionen" av att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om barnen.

Jag också! Jag tycker att det är trist att folk får sin handlingsfrihet beskuren av sin egen och omgivningens inskränkta tankemönster.

Jag håller också med om din kritik med undantag för några saker.

Den liberala "valfriheten" är en chimär, och det är därför det här förslaget kommer slå snett, det är inte könsneutral på något sätt. Om man inte har lika förutsättningar, hur "fritt" är då ens val?

Resultatet av det här förslaget blir att kvinnor skjuts ut från arbetsmarknaden vilket försämrar deras möjligheter till karriär.

Resultatet kommer troligen att bli att ganska många kvinnor och en del män väljer att vara hemma med barnen istället för att satsa på karriären. Ingen skjuts ofrivilligt ut från arbetsmarknaden. Man kan fortsätta att ha barnen på dagis precis som idag.

Alla val påverkas av bakomliggande faktorer, men det innebär inte att valfrihet är en chimär. På McDonalds kan man välja på pommes frites och morötter till burgarna. Men vissa personer kanske ogillar morötter och andra kanske har för dåliga kolesterolvärden för att käka pommes. Är då valfriheten en chimär, eftersom den inte är lika stor för alla?

Min poäng är att valfrihet är bra även om alla inte har förutsättningar att tillgodogöra sig den. Valfrihet för vissa är bättre än valfrihet för ingen.

12:24 fm  
Blogger olydig said...

Resultatet kommer troligen att bli att ganska många kvinnor och en del män väljer att vara hemma med barnen istället för att satsa på karriären. Ingen skjuts ofrivilligt ut från arbetsmarknaden.

Visst kommer det finnas undantag, men man måste se till helheten. Redan idag tar kvinnorna ut lejonparten av föräldraledigheten. Och valet är inte så fritt som förslaget vill ge sken av. Det är trots allt inte könsneutralt.

Jämförelsen mellan morötter/pommes frites och strukturella löne- och karriärsskillnader haltar något, om jag får säga det. Jag tror inte riktigt att någon socialiseras in i en roll med högt kolesterolvärde...

;-)

Fast valfriheten finns redan idag. Det är ingen som tvingar föräldrarna att lämna in barnen på dagis? Jag vänder mig mot en idé där statligt stöd skall gå till att upprätthålla stela gammaldags könsroller.

12:43 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home