söndag, oktober 23, 2005

Fattigdom och sjukvård

En amerikansk forskare, David Atkins, skriver i British Medical Journal om hur effekterna av orkanen Katrina kan ses i ett större sammanhang, där fattigdom och ras är nyckelkomponenter. Andra forskare har tidigare använt exempel som Titanic för att illustrera effekterna som inkomst och klass har på hälsan; sannolikheten för att överleva katastrofen berodde på om man reste i första klass eller inte.

Förhållandet skulle även vara intressant i fallet med Katrina, anser Atkins. Bilderna av lik som flyter runt på gatorna och människor som klamrar sig fast på hustak klargjorde något som statistik, siffror i kolumner, sällan lyckas med: Att vara fattig i USA, framförallt att vara fattig och svart i sydstater, är farligt för hälsan.

Glappet i hälsovård mellan svarta och vita amerikaner har beräknats leda till att 84.000 människor dör i onödan varje år, eller som Atkins beskriver det, "ungefär en Katrina i veckan". Skillnaden är att de dör långsamt av sjukdomar och därmed inte får någon massmedial uppmärksamhet. Effekterna blir starkare av att 45 miljoner amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring, enligt US Census Bureau. Vid ett av uppsamlingssställena där överlevande från katastrofen tog sin tillflykt, så led mer än hälften av dem av kroniska sjukdomar.

Faktorerna som påverkat situationen i New Orleans - arbetslöshet, fattigdom, och känslan av utanförskap - är inte unikt för USA, utan återspeglas även i andra länder som Storbritannien och Nya Zeeland. Det är helt enkelt en klassfråga, där de mindre bemedlade får sämre sjukvård än höginkomsstagare.

Sverige är inte ett undantag. Vi dämpar effekterna genom att ha en allmän sjukvårdsförsäkring. Men ser man till tandvården, som inte täcks av den allmänna sjukvårdförsäkringen, så är den på väg att bli (om det inte redan är) en klassfråga, där låginkomsttagare inte har råd att gå till tandläkaren. Det är en tydlig indikator för vad som skulle kunna hända om vi släppte på systemet med offentligt finansierad sjukvård.

Frågan är i grund och botten vilken typ av samhälle vi vill ha. För min del väljer jag ett system där alla, oavsett klass, har råd att gå till läkaren.
.


Andra bloggar om: , , , , , ,

1 Comments:

Anonymous Kerstin said...

Jag också!

2:26 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home