onsdag, september 14, 2005

Hyckleri av Bush i FN

Läser i dagens Aftonbladet:

Bush talade också om vilken hjälp det vore för fattiga länder om västvärldens jordbrukssubventioner och handelshinder avskaffades.

Jag uppmanar Världsbanken och Internationella valutafonden att nå en överenskommelse kring detta, sade han.

Medborgare i fattiga länder måste få samma möjlighet som vi att ta del av ekonomisk framgång och att komma in på marknader.

Han behöver inte uppmana Världsbanken att göra någonting; han kan tvinga banken eftersom USA dominerar banken med över 16 procent av rösterna. Självklart är det endast tom retorik från Bush's håll, USA har haft makten och möjligheten att göra något åt världsfattigdomen i decennier.

Dessutom är hans tal om jordbrukssubventioner och handelshinder intressant. Även där kan han göra en direkt ändring. Han kan till exempel börja med sin granne, Mexiko.

För att ta NAFTA som exempel så var de mexikanska bönderna vid inträdet till NAFTA inte förberedda på att tvingas göra sig av med statliga subventioner. Det var dock inte alla länder i avtalet som behövde göra sig av med dem. USA och Kanada förhandlade fram undantag, där de förser sina egna bönder med exportsubventioner åt produkter avsedda åt den mexikanska marknaden; halv-periferilandet Mexiko tilläts dock inte göra detsamma.

Majsindustrin är den amerikanska sektor som mottar högst statligt stöd; år 2000 var summan 10,1 miljarder dollar, nästan en fördubbling från året innan då summan var 5,4 miljarder. Bönderna producerar ett överskott, som i sin tur säljs i exempelvis Mexiko (då man i och med NAFTA har avskaffat tullar) till priser som är 25-30 procent lägre än produktionskostnaderna. Detta har gjort att mexikanska bönder, främst i de fattiga södra delarna av landet, Oaxaca och Chiapas, har slagits ut då de omöjligen kan konkurrera på dessa villkor.

Bush har dock rätt i att handelsstrukturerna behöver ändras, och han, tillsammans med de europeiska politikerna, kan börja med att föregå med gott exempel. Det behövs handling, inte tomma ord.


PS. Jag rekommenderar artikeln, "Världen ryms i en torilla", av Rasmus Malm.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2 Comments:

Anonymous Leif Erlingsson said...

Som om internationell lag och så vidare fortfarande gällde. Är hycklande en nödvändighet? Är hycklande en nödvändighet för vår överlevnad eller är det ett hinder för vår överlevnad? Det är i varje fall omöjligt att diskutera frågor öppet och rakt med personer som vägrar ta i frågorna utan som envisas med att hyckla. Jag lämnade själv en religiös rörelse när jag till fullo insåg att "Sanningen ®" inte var samma sak som att vara intresserad av sanningen. Kalla mig naiv och dum, jag borde givetvis ha insett det långt tidigare. Vilket leder in på frågan: Är det en personlighetsbrist hos somliga som gör att vi har problem med hyckleriet och inte hela tiden har insett dess existens och accepterat detsamma?

Har någon vetenskaplig avhandling skrivits på temat hyckleriets nödvändighet?

Följ även någon av länkarna (från mitt namn eller ovan) för mer text och tanke om detta. Men vad anser andra?

12:23 em  
Anonymous Leif Erlingsson said...

Jag skrev förresten ett eget blogg-entry om detta, lite längre än ovan.

3:42 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home