torsdag, september 29, 2005

Fästning Europa

Läser följande i DN:

Minst sex personer dödades då omkring 600 afrikaner försökte ta sig över gränsen mellan Marocko och spanska enklaven Ceuta, rapporterade polis enligt spansk radio på torsdagen.

"Skott av obestämt ursprung" avlossades under försöket, rapporterade radiokanalen Cadena Ser.

Tre dödades på den spanska sidan av gränsen och tre på den marockanska.

Uppenbarligen så gäller tanken om "fri rörlighet" inte alla människor...Andra bloggar om: , , , , , , ,

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Uppenbarligen är EU:s inställning till "murar" på omtvistat territorium inte särskilt principiellt....

6:56 em  
Anonymous Anonym said...

"Uppenbarligen så gäller tanken om "fri rörlighet" inte alla människor..."

Uppenbarligen är olydig omedveten om att Marocko inte är medlem av EU.

7:37 fm  
Blogger olydig said...

Uppenbarligen som så gör somliga människor skillnad mellan europeer och icke-europeer.

Som de flesta i vänstern så vill jag ha fri rörlighet för alla människor, inte enbart de som råkar vara medlemmar i den elitistiska klubben. Till skillnad från högerns så delar jag inte upp människor i A och B läger.

9:04 fm  
Anonymous Anonym said...

Fri rörlighet för alla människor, även utanför EU, är sannerligen eftersträvansvärt, men detta är ännu inte och har aldrig varit en av EU:s principer, vilket ditt inlägg försökte göra sken av. Ditt implicita påstående att EU inte lever som det lär i denna fråga faller således platt.

Och allvarligt talat är fri rörlighet för alla mer en liberal/libertariansk idé än ett av "vänsterns" hjärtefrågor (minns vår Landsfaders(S) skrämselpropaganda om "social turism" t ex, eller fackets fördrivning av utländska byggjobbare. Där kan du snacka om att dela upp människor i olika klasser.).

6:53 em  
Blogger olydig said...

Jag skulle inte sträcka mig så långt att kalla Persson för "vänster".

Fackets "fördrivning" av utländska byggjobbare är intressant. Alltför ofta påstås facket vara rasistiska protektionister. Jag skulle snarare hävda raka motsatsen.

Enligt mig så är det högern som är rasistisk då de betalar utländska byggjobbare en lön som ligger långt under den svenska. Varför är en utlänning inte lika mycket värd som en svensk? Det är enligt mig rasism att basera en persons lön på dennes etnicitet. Facket ska ha all credit för att de solidariserade med de utländska arbetarna och arbetade för att höja deras löjligt låga löner.

Jag vill citera ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet, som i en riksdagsdebatt pekade ut skillnaderna mellan de båda linjerna i politiken:

"Vi vill använda EU:s utvidgning för att höja levnadsstandarden i de nya länderna, de [borgerliga] vill använda den för att sänka löner i Sverige, det är vad det handlar om."

Varför ses det som en naturlag att EU ska användas som ett medel att sänka standarden i Sverige, istället för att höja standarden i de baltiska? Varför ska utlänningar tjäna mindre än svenskar? Där kan du snacka om att dela upp människor i olika klasser.


PS. Internationalismen är grundläggande i socialismen, det är ingen specifik "liberal/libertariansk idé"...

8:26 em  
Blogger olydig said...

Fri rörlighet för alla människor, även utanför EU, är sannerligen eftersträvansvärt, men detta är ännu inte och har aldrig varit en av EU:s principer, vilket ditt inlägg försökte göra sken av

Det är precis en av anledningarna till att jag är emot EU. Man talar hycklande om "fri rörlighet", samtidigt som en överväldigande majoritet av världen stängs utanför. Det var det som inlägget om murarna mot Marocko handlade om. "Fri rörlighet" gäller tydligen enbart vissa människor...

8:30 em  
Anonymous Anonym said...

Ang. facket och baltiska byggjobbare: Innan facket satte företaget i konkurs hade dessa byggjobbare ett arbete. Nu är de arbetslösa.

Angående EU: EU har så vitt jag vet aldrig talat om fri rörlighet tvärs över unionsgränsen, vilket gör ditt påstående om "hyckleri" i denna fråga till antingen okunnigt eller lögnaktigt.

9:11 em  
Blogger olydig said...

Ang. facket och baltiska byggjobbare: Innan facket satte företaget i konkurs hade dessa byggjobbare ett arbete. Nu är de arbetslösa.

Det är ett sätt att se på saken. Man kan även se det så här: Nu kan inte företaget utnyttja utländsk arbetskraft längre. Nu har utländska arbetare rätt att få lika mycket i lön som svenska.

Att de är arbetslösa beror på att företaget inte ville betala dem lika mycket i lön som svenska arbetare, alltså sätta lönen efter deras etnicitet = rasism.

Angående EU: EU har så vitt jag vet aldrig talat om fri rörlighet tvärs över unionsgränsen, vilket gör ditt påstående om "hyckleri" i denna fråga till antingen okunnigt eller lögnaktigt.

Ja, det är ju det som är det grundläggande problemet med EU. Att den fria rörligheten inte ska gälla alla, utan enbart europeer. Man utesluter resten av världen på grund av var de råkar vara födda. Det är en väldigt selektiv "fri rörlighet", som är en av anledningarna till att jag är emot EU. Där kan du snacka om att dela upp människor i olika klasser. Varför ska inte alla människor ha rätt att röra sig fritt inom europa?

9:28 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home