tisdag, mars 21, 2006

Insändare

I dagens Metro läser jag en insändare som får mig att haja till:

USA tillåts sprida tortyrpropaganda

Amerikanska tv-serier används för att sprida propaganda och förståelse för USA:s användning av tortyr och annat våldförande på mänskliga rättigheter. I de populära tv-serierna "Lost" och "24", som båda sänds av TV 4, utövar hjältarna Sayid och Bauer tortyr i det godas tjänst. Anser TV 4:as programledning att tortyr är god underhållning? Tycker TV 4:as programledning att det är rätt att ge intryck av att tortyr under vissa omständigheter är en korrekt förhörsmetod? Även i "Commander in chief" tvingas/ luras den kvinnliga presidenten att godkänna tortyr eller ”stränga förhörsmetoder” som den förskönande omskrivningen lyder. När avser TV 4 att sända program med kritik mot kommersiella programs försåtliga propaganda i frågan?


Jag har själv reagerat över samma sak, och påbörjade ett inlägg (som av flera anledningar aldrig blev färdig) för någon vecka sedan inför säsongsstarten av 24, TV-serien om agenten Jack Bauer, som sänds på TV4. Jag började titta på serien på grund av jag hade hört talas om dess häftiga format - serien har en fantastisk redigering och bildspråk - men tröttnade ganska snart på serien (den blir ganska krystad efter ett tag).

Det jag reagerade starkast över var ett flertal scener där huvudpersonen torterade människor, men det värsta var inte att tortyr förekom i serien, utan att det presenterades som fullkomligt normalt. Det kommenteras överhuvudtaget inte.

I den andra säsongen förhör Jack Bauer en fånge, och förhöret slutar med att han skjuter fången i bröstet. I nästa scen, då han är undercover och försöker infiltrera ett misstänkt kriminellt gäng, så har han fångens avskurna huvud i en väska som han ger till ett par misstänkta brottslingar för att verka trovärdig i sin roll som kriminell.

Nämnda scen är endast ett exempel i mängden, men vad som är slående är att Bauers agerande inte kritiseras, och i den mån det kommenteras så rättfärdigas det med hänvisning till "the ticking bomb" scenariot, något som högerns tortyrförespråkare brukar göra. Den kanske mest kände förespråkaren är den amerikanska juristen Alan Dershowitz, som just hänvisar till sagda scenario.

Vi ser en normaliseringsprocess där tortyr inte längre betraktas som avskyvärt och omänskligt - och framförallt ovärdigt en demokrati - utan som ett legitimt medel för brottsbekämpning och upprätthållande av makten.

Att använda sig av fiktiva berättelser för att nå ut med sitt budskap är ett väl beprövat och synnerligen effektivt knep - tidigare kallade vi det för propaganda - eftersom det flyger under vår radar, då det presenteras som underhållning och fantasi. Men samtidigt så höjer det vår tröskel för vad som är acceptabelt, så till den grad att vi inte längre reagerar. Kan det förklara den flathet vi ser inför dagens användande av tortyr, i frihetens och demokratins namn?

När blev tortyr normalt?
.


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home