tisdag, februari 14, 2006

USA och Israel undergräver Palestina

I gårdagens New York Times står det att USA och Israel, enligt israeliska tjänstemän och "västerländska" diplomater", medvetet försöker destabilisera den nyvalda Palestinska regeringen med Hamas i spetsen. Förhoppningen är att den palestinska befolkningen skall tröttna på ekonomisk och politisk instabilitet och tvinga fram ett nyval. De ekonomiska påtryckningarna är bland annat att Israel håller inne med palestinska tullintäkter - palestiniernas egna pengar - men också att USA drar tillbaka sitt finansiella stöd till den palestinska myndigheten. Ur artikeln:


The intention is to starve the Palestinian Authority of money and international connections to the point where, some months from now, its president, Mahmoud Abbas, is compelled to call a new election. The hope is that Palestinians will be so unhappy with life under Hamas that they will return to office a reformed and chastened Fatah movement.


Vad man säger till palestinierna är alltså: Rösta på vad ni vill, så länge som ni röstar på något som vi tycker är acceptabelt. Demokrati, var det ja...

Förhoppningen är alltså att palestinierna skall bli missnöjda och välja in mer moderata krafter istället för Hamas. Det är inte särskilt förvånande att man inte beaktar den andra, kanske mer troliga reaktionen, nämligen att Hamas kommer ge upp de demokratiska eller parlamentariska ambitionerna och istället radikaliseras ytterligare. För varför skulle de ställa upp på det smutsiga demokratiska spelet om det är på det här viset som de behandlas?

USA och Israel undergräver möjligheten att dra in Hamas i fredsprocessen, trots att det akademiskt finns, och länge har funnits, en insikt om att radikala partier som deltar parlamentariskt ganska snart drar ned på sin radikala hållning, av flera anledningar. Istället så väljer Israel och USA att kasta bensin på elden. Varför?


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

5 Comments:

Blogger yabosid said...

Man undrar ju om detta är en del av deras lilla kampanj. Abbas har ändrat lagen så att han kan upplösa regeringen mycket enklare än vad nuvarande palestinsk lag tillåter.

7:35 em  
Anonymous Anonym said...

Israels regering har förnekat att det sdkulle finnas en sådan plan. Trist att du inte nämnde detta (sök efter "Mark Regev", talesmannen, så får du se).

För det andra: Israel har redan släppt tullpengarna, så du är lite efter.

För det tredje: Varken EU eller USA kommer att låta pengar gå till Hamas-regimen. Detta är fastslaget. Däremot kommer det sannolikt att skickas pengar direkt till palestinierna för humanitära ändamål, via ex. NGO:s och Röda Korset/Islamiska halvmånen.

Palestinierna har gjort ett medvetet val: de ansåg att det palestinska folket vilja bäst representeras av en mordisk och rasistisk terrororganisation. Och man får ju de ledare man förtjänar...

9:19 em  
Blogger yabosid said...

det är så sant som det är sagt, .. Israel har en krigsförbrytare (som visserligen ligger i Koma) och USA har en pånyttfödd kristen som genom utrensning av araberna för att Gud sagt åt honom.

9:35 em  
Anonymous Anonym said...

Anonymous: Israel har släppt tullpengarna vid ett tillfälle. Vad finns det för garantier för att de inte kommer hålla på pengarna igen?

Tror du på fullaste allvar att den israeliska regeringen skulle medge officiellt att planen existerar?

Både eu och usa målar in sig själva i ett hörn genom att inte ge pengarna till hamas, vilket olydig mycket riktigt påpekar. Risken finns för att hamas radikaliseras ytterligare om de motarbetas från omvärlden, och väljer att överge satsningen på demokratiskt och parlamentariskt arbete till förmån för mer militanta metoder. Kan då eu och usa säga att de ingenting visste och att de gjorde sitt bästa?

Palestinierna har gjort ett medvetet val: de ansåg att det palestinska folket vilja bäst representeras av en mordisk och rasistisk terrororganisation.

Ungefär som israelerna... Skillnaden är att bombhögern fortsätter stödja den mordiska israeliska regimen...

11:11 em  
Anonymous Anonym said...

Så du menar alltså att det ska skickas pengar, från Europas skattebetalare, till en myndighet som styrs av en terrororganisation som vägrar ta avstånd från terrorism och åsikten om att Israel inte har ett existensberättigande?
Även om en palestinsk stat skulle utropas (vilket ej kommer att ske då Israel trotsar FN) så skulle de ändå inte acceptera Israel. Så varför dalta med dem? Daltandet med Israel har pågått alldeles för länge. Men någonstans måste man börja och det är dags då Hamas har fått makten.

10:49 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home